Home » Archives by category » Savjetovalište (Page 3)
Visina zarade u toku porodiljskog

Visina zarade u toku porodiljskog

Pitanje od Mirjane:Radila sam u firmi 6 mjeseci prije mog porodiljskog odsustva. Rečeno mi je da imam pravo na naknadu i da će se ona isplatiti i obračunati po novom zakonu. Molim Vas da mi napišete kako će se moja naknada sad obračunavati?…

Pravo na odmor nakon porodiljskog

Pravo na odmor nakon porodiljskog

Ako zaposleni nije iskoristio godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora u kalendarskoj godini zbog: odsustva sa rada po propisima o zdravstvenom osiguranju, korišćenja porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva, odsustva sa rada radi njege djeteta I posebne njege djeteta ima pravo da taj odmor koristi do 30 juna naredne godine.…

Prava zaposlene koja zasnuju radni odnos u toku trudnoće

Prava zaposlene koja zasnuju radni odnos u toku trudnoće

Trenutno sam u drugom mjesecu trudnoće, dobila sam ponudu za posao, poslodavac ne zna da sam u drugom stanju. Radila bih privremeno kao zamjena jednoj od radnica koja je na bolo anju. …

Neisplaćivanje zarade u toku bolovanja uz opravdanje da nema refundacije

Neisplaćivanje zarade u toku bolovanja uz opravdanje da nema refundacije

Poslodavac je bio dužan i dalje je dužan da Vam isplaćuje 100% zarade dok ste na bolovanju. Da li će ostvariti pravo na refundaciju od države ili neće i koliki će taj iznos da bude ne treba ni na koji način da utiče na Vas.…

Otkaz nakon porodiljskog bez najave

Otkaz nakon porodiljskog bez najave

Pitanje od Ivanke: U jednoj firmi u Podgorici porodilja je poslije isteka porodiljskog uzela odmor. Kada je pozvala da provjeri koliko joj je dana ostalo od odmora  žena iz pravne službe joj je rekla da je dobila otkaz. To je bilo dan pred vraćanje na posao. Niko je nije obavijestio…

Garantuje li zakon nediskriminaciju porodilja?

Garantuje li zakon nediskriminaciju porodilja?

Ministar je u svom izlaganju u parlamentu prilikom davanja svojih argumenata o novom zakonu, rekao da nijedna porodilja ne može i neće biti diskrimisana. Ja želim da mi pomognete da nađem zakonsku potkrepu za to. …

Pripravnici i novi Zakon o socijanoj zaštiti

Pripravnici i novi Zakon o socijanoj zaštiti

Pitanje od Ivane: Da li se novi Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti odnosi i na pripravnike? Naime, moja je sestra zasnovala radni odnos – pripravnički – u septembru 2012. godine, profesor razredne nastave. U međuvremenu je ostala trudna. Trenutno je na trudničkom bolovanju? Obavezno porodiljsko bolovanje počinje joj sredinom…

Truničko bolovanje i ugovor na određeno u školi

Truničko bolovanje i ugovor na određeno u školi

Poslodavac ne smije raskinuti Ugovora o radu na određeno vrijeme nakon isteka tog vremena samo sa porodiljom. Na zalost, Zakonodavac u tom dijelu nije izjednačio trudnice I porodilje.…

Smanjivanje plate u toku bolovanja

Smanjivanje plate u toku bolovanja

Pitanje od Nade: Ovom prilikom sam htjela da Vas zamolim za pomoć prilikom tumačenja Zakona o radu, obzirom da se ja nisam baš mogla snaći. Koliko sam shvatila u  Zakonu stoji da trudnicama i porodiljama dok su na bolovanju poslodavac ne smije snižavati platu ili griješim? Ono što nisam mogla…

Godišnji odmor nakon porodiljskog?

Godišnji odmor nakon porodiljskog?

Pitanje od Ivane:  Interesuje me da li trudnica/porodilja ima pravo da godišnji odmor realizuje nakon bolovanja zbog rehabilitacije koje je uslijedilo odmah nakon prestanka porodiljskog bolovanja? Konkretno, imam problem sa poslodavcem koji me ograničava da odmor realizujem u roku koji su oni odredili, iako se poklapa sa bolovanjem zbog rehabilitacije.…