Home » Archives by category » Savjetovalište » Pitanja (Page 2)
Otkaz u toku trudničkog uz važeći ugovor o radu

Otkaz u toku trudničkog uz važeći ugovor o radu

Ivana pita da li se ugovor o radu može prekinuti tj. dobiti rješenje o otkazu otvaranjem trudničkog bolovanja? …

Produženje ugovora o radu trudnici u toku pripravničkog

Produženje ugovora o radu trudnici u toku pripravničkog

Kristina pita da li je poslodavac dužan da produži Ugovor o radu ženi koja je na trudničkom bolovanju u kojem je naglašeno da obavlja pripravnički staž. …

Neprodužavanje ugovora nakon otvaranja trudničkog

Neprodužavanje ugovora nakon otvaranja trudničkog

Sandra pita koja su njena prava u situaciji kada firma odbija da joj produži ugovor koji je bio na neodređeno a ona je na trudničkom bolovanju. …

Može li se produžiti porodiljsko odsustvo na više od godinu?

Može li se produžiti porodiljsko odsustvo na više od godinu?

Branka pita da li i na koji način može da produži porodiljsko odsustvo nakon zakonskog roka od 12 mjeseci.…

Da li je moguće dobiti otkaz između dva bolovanja, uz ugovor na neodređeno?

Da li je moguće dobiti otkaz između dva bolovanja, uz ugovor na neodređeno?

Slađana pita da li može dobiti otkaz između dva bolovanja…

Promjena iznosa zarade u toku porodiljskog

Promjena iznosa zarade u toku porodiljskog

Da li poslodavac može da umanji zaradu na taj način sto ce reći da mi je startni dio zarade uključen u bruto platu, bez ikakvih korekcija Ugovora o radu? …

Visina zarade u toku porodiljskog

Visina zarade u toku porodiljskog

Pitanje od Mirjane:Radila sam u firmi 6 mjeseci prije mog porodiljskog odsustva. Rečeno mi je da imam pravo na naknadu i da će se ona isplatiti i obračunati po novom zakonu. Molim Vas da mi napišete kako će se moja naknada sad obračunavati?…

Pravo na odmor nakon porodiljskog

Pravo na odmor nakon porodiljskog

Ako zaposleni nije iskoristio godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora u kalendarskoj godini zbog: odsustva sa rada po propisima o zdravstvenom osiguranju, korišćenja porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva, odsustva sa rada radi njege djeteta I posebne njege djeteta ima pravo da taj odmor koristi do 30 juna naredne godine.…

Prava zaposlene koja zasnuju radni odnos u toku trudnoće

Prava zaposlene koja zasnuju radni odnos u toku trudnoće

Trenutno sam u drugom mjesecu trudnoće, dobila sam ponudu za posao, poslodavac ne zna da sam u drugom stanju. Radila bih privremeno kao zamjena jednoj od radnica koja je na bolo anju. …

Neisplaćivanje zarade u toku bolovanja uz opravdanje da nema refundacije

Neisplaćivanje zarade u toku bolovanja uz opravdanje da nema refundacije

Poslodavac je bio dužan i dalje je dužan da Vam isplaćuje 100% zarade dok ste na bolovanju. Da li će ostvariti pravo na refundaciju od države ili neće i koliki će taj iznos da bude ne treba ni na koji način da utiče na Vas.…