Home » Savjetovalište » Pitanja » Pomoć države za nezaposlene trudnice

Pomoć države za nezaposlene trudnice

Pitanje od Jelene: Da li kao trudnica, a na Birou rada sam, imam pravo na neku vrstu pomoći, s obzirom da ni suprug ni ja ne radimo, a živimo privatno.

Odgovor:  Što se tiče Zavoda za zapošljavanje trudnica ima samo pravo na zdravstvenu zaštitu. U slučaju da se ispunjavaju uslovi može se tražiti socijalna pomoć/materijalno obezbjeđenje od Centra za socijalni rad.

Share This Post

Google1Yahoo