Home » Savjetovalište » Pitanja » Bolovanje nakon porodiljskog

Bolovanje nakon porodiljskog

Pitanje od Helene: Da li poslije porodiljskog imam pravo na novo bolovanje? (pripravnik sam i spremam se na novu vantjelesnu oplodnju)?

Odgovor: Zaposlena žena ima pravo na bolovanje za vrijeme trajanja radnog odnosa bez obzira koji je razlog za otvaranje bolovanja i koje je po redu, ako postoji validna medicinska dokumentacija. Ukoliko se radi o radnom odnosu na određeno vrijeme, kao što je ovdje slučaj, istekom Ugovora o radu, prestaje radni odnos. Izuzetak od ovoga pravila je porodiljsko bolovanje, kada poslodavac ne smije da raskine radni odnos sa zaposlenom, cak ni u slucaju isteka Ugovora o radu.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *