Home » Savjetovalište » Pitanja » Odustvo sa rada, bez naknade

Odustvo sa rada, bez naknade

Pitanje od Senke: Interesuje me da li mogu da ostvarim pravo koje mi garantuje član 118. Zakona o radu Crne Gore, s obzirom da sam se porodila 22.06. 2010. i poslije korišćenja porodiljskog ponovo počela da radim Nemam ni državljanstvo Crne Gore, ali sam u stalnom radnom odnosu od januara 2010. koji je regulisan ugovorom o radu na osnovu kojeg sam dobila i produžavala radnu dozvolu i dozvolu za privremeni boravak.

Odgovor:  Shodno Zakonu o radu zaposleni ima pravo da koristi odsustvo sa rada bez naknade zarade, zbog njege djeteta do tri godine života. Jedino ograničenje koje postoji se odnosi na činjenicu da li je ovo pravo ranije korišćeno ili nije. U Vašem slučaju koristili ste samo porodiljsko odsustvo koje se ne može smatrati ovom vrstom odsustva, pa shodno tome imate pravo na odustvo sa rada bez naknade zarade. Za vrijeme trajanja ovog odsustva, poslodavac je dužan da Vam uplaćuje porez i doprinose Fondu za zdravstveno osigura i Fondu PIO.

Što se tiče Vašeg statusa stranog državljanina, isto nije od uticaja jer su u pogledu radnog odnosa stranci i domaći drzavljani izjednačeni,osim u dijelu koji se odnosi na samo zaključivanje radnog odnosa, tačnije vezano za neophodnu dokumentaciju koja je potrebna.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *