Home » Savjetovalište » Pitanja » Porodiljsko bez doprinosa i zarade

Porodiljsko bez doprinosa i zarade

Pitanje od Goge: Kroz par rečenica ću Vam objasniti svoju situaciju. Zaposlena sam u privatnoj kompaniji u Podgorici, naime, pod ugovorom na neodređeno. Imam djevojčicu od osam mjeseci, znači, još četiri mjeseca me dijele od završetka porodiljskog bolovanja. Međutim, od januara mjeseca mi firma ne uplaćuje doprinose, a poslednja tri mjeseca ni mjesečnu zaradu koja je već neko vrijeme uplaćivana po principu “novac u ruke”. Mom suprugu, takođe zaposlenom u toj firmi, od januara ne uplaćuju doprinose, a od marta ni mjesečnu zaradu.

Takođe moram spomenuti da je firma u krizi i da je možda već pred zatvaranjem, međutim, kao porodilji, svo ovo vrijeme ih to nije trebalo spriječiti da obaveze izvrše bar prema meni, jer im sve na kraju bude refundirano od strane države.Vlasnik i izvršni organi su upoznati sa tim da su u obavezi plaćanja doprinosa i zarada bar meni, međutim, ne izlaze nam u susret. Takođe bih napomenula da je sa slučajem već upoznata Inspekcija rada Podgorica koja je nedavno izašla na teren, a nas dvoje smo u iščekivanju njihovog odgovora.

Voljela bih da mi Vi predložite kako da se postavim u ovakvoj situaciji, jer takođe sam zainteresovana da podnesem tužbu protiv ovog pravnog lica.

Odgovor: Trudnice i porodilje za vrijeme trajanja trudničkog odnosno porodiljskog bolovanja imaju pravo na 100% naknadu zarade, koju je dužan da isplaćuje poslodavac. Pravo poslodavca je da traži refundaciju tih troškova od Fonda za zdravstveno osiguranje na ime trudničkog bolovanja za zaposlenu, odnosno od Centra za socijalni rad na ime porodiljskog bolovanja.

Neispunjavanje ovih obaveza je krivično djelo, tako da se protiv poslodavca može podnijeti krivična prijava, a takođe se može podnijeti i tužba za naknadu materijalne štete iz radnog odnosa.

Predlog je da bez obzira na konačan stav inspekcije rada, podnesete krivičnu prijavu a istovremeno sa tim postupkom i tužbu za naknadu štete. Postupak po tužbi za naknadu štete može biti prekinut do okončanja krivičnog postupka. U radnim sporovima se ne plaća taksa na tužbu i odluku Suda, ali se plaća vještačenje.

Takođe treba provjeriti da li postoji prijava za Vas i supruga na zdravstveno osiguranje i PIO tj. da niste u međuvremenu odjavljeni obzirom da postoje kašnjenja u plaćanju.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *