Home » Savjetovalište » Pitanja » Prava porodilja kojima umre beba

Prava porodilja kojima umre beba

Pitanje od Marije: Kakva su prava porodilja koje na svijet rode mrtvo dijete? Koliko ih sleduje bolovanje i imaju li pravo na novčanu nadoknadu, a pri tom imaju rješenje na neodređeno i radile su duže od 6 mjeseci.

Odgovor: Porodilja kojoj umre beba ima pravo na porodiljsko odsustvo čija dužina zavisi od izvještaja ljekara specijaliste, tj. trajaće onoliko vremena koliko ljekar procijeni da joj je potrebno da se oporavi fizički i psihički, ali ne može trajati kraće od 45 dana. Dok traje porodiljsko odsustvo ima ista prava koja bi imala da je beba živa.

 

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *