Home » Savjetovalište » Pitanja » Procedure za otvaranje bolovanja

Procedure za otvaranje bolovanja

Pitanje od Daliborke: Planiram da otvorim porodiljsko odsustvo 40 dana pred porođaj, pa me zanima kakva je procedura, koje su moje obaveze prema firmi u kojoj radim i šta mi je od dokumentacije potrebno!

Odgovor:  Prema Zakonu o radu čl.111a st.1 zaposlena žena može da otpočne porodiljsko odsustvo 45 dana, a obavezno 28 dana prije porođaja.

Od ljekara Vam treba potvrda da je neophodno da mirujete 40 dana pred porođaj.

Potvrdu izdaje izabrani ginekolog. Sa tom potvrdom idete kod ljekara opšte prakse koji Vam lotvara bolovanje, i izdaje doznake. Poslodavcu se dostavljaju doznake, koje su potrebne radi pravdanja odsustva i ostvarivanje prava na refundaciju kod Fonda za zdravstveno osiguranje koje ima poslodavac.

Doznake se izdaju u dva primjerka. Po pravilu trebalo bi oba primjerka dostaviti poslodavcu da jedan ostane u personalni dosije zaposlenog, a jedan u Fond.

Nakon porođaja, dostavljte ljekaru opšte prakse list za novorođenče koje se izdaje u bolnici, kako bi Vam otvorili porodiljsko bolovanje, i izdavali mjesečno doznake, isto u dva primjerka zbog refundacije ali tada se refundacija traži od Centra za socijalni rad. Bitno je doznake dostaviti do kraja mjeseca za tekući mjesec kako se ne bi ugrozilo pravo poslodavca za refundaciju zarade.

Share This Post

Google1Yahoo

2 Responses to Procedure za otvaranje bolovanja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *