Home » Posts tagged with » produženje ugovora
Produženje ugovora o radu trudnici u toku pripravničkog

Produženje ugovora o radu trudnici u toku pripravničkog

Kristina pita da li je poslodavac dužan da produži Ugovor o radu ženi koja je na trudničkom bolovanju u kojem je naglašeno da obavlja pripravnički staž. …