Home » Featured » Besplatni pravni savjeti za roditelje

Besplatni pravni savjeti za roditelje

Roditelji koje smatraju da su im uskraćena prava iz radnog odnosa zbog toga što su majke ili planiraju to da postanu, ili imaju nedoumice u vezi sa pravima iz te oblasti, mogu da zatraže besplatan pravni savjet od stručnjaka koji će raditi narednih šest mjeseci u pravnom savjetovalištu udruženja Roditelji.

Savjetovalište za roditelje o pravima iz radnog odnosa je online, ali  funkcioniše i na principu direktnog kontakta, u zavisnosti od želja I potreba roditelja.

Pravnici koji su angažovani na projektu baviće se situacijama u kojima, između ostalog, poslodavac otpusti ženu kada ostane u drugom stanju, odbija da zaposlenoj na porodiljskom bolovanju isplati zakonom zagarantovanu zaradu, prijeti otkazom ili neprodužavanjem ugovora ukoliko se ona ranije na vrati sa porodiljskog odsustva ili kreira ambijent koji izaziva nesigurnosti da će moći da zadrži posao ukoliko ostane u drugom stanju.

Udruženje Roditelji želi da realizacijom ovog projekta utiče na smanjenje diskriminacije između majki i žena koje to nijesu, kao I da pomogne i očevima, jer i oni imaju prava iz radnog odnosa povezana sa brigom o djeci.

Primarna ciljna grupa projekta su majke, ali i njihova djeca koja takođe trpe u ovakvim situacijama, a svrha projekta je da umanji strah budućih majki da će ostati bez posla ukoliko se odluče da postanu roditelji, što im je i zagarantovano zakonom.

U udruženju Roditelji smatramo da se žene, koje se nađu u takvim situacijama, rijetko odlučuju da zaštite svoja prava i govore javno o tome, a to se dešava najčešće zbog toga što nijesu upoznate sa svojim pravima i što ne postoji dovoljno insitucionalne podrške koja im može pomoći u rješavanju problema.

U toku projekta, planirano je nekoliko aktivnosti koje će biti realizovane do kraja februara, u cilju informisanja ali i pružanju podrške ženama da javno govore o toj vrsti problema i da se bore za svoja prava.

Taj cilj udruženje će pokušati da ispuni i tako što će na portalu Roditelji.me I sajtu projekta www.diskriminisani.roditelji.me koji je u izradi, pisati o konkretnim situacijama u kojima se budućim i sadašnjim roditeljima krše prava i na taj način ukazati nadležnima i poslodavcima na neophodnost dosljedne primjene Zakona o radu.

Na portalu Roditelji.me je u septembru i oktobru bila aktivna na ovu temu, a planirano je da slično istraživanje bude urađeno i na kraju projekta.

I u Vladinom resoru zaduženom za oblast ljudskih prava upoznati su sa praksom da poslodavci u Crnoj Gori, iako prema zakonskoj regulativi ne mogu od žene zahtijevati podatke o porodičnom statusu i planiranju porodice, to ipak rade i u velikom broju slučajeva odbijaju da zaključe ugovor sa trudnicom.

Kako je ranije saopšteno iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, pojedini poslodavci ne samo da postavljaju pitanja lične sadržine, nego često traže i dokaz o trudnoći. Prema njihovim saznanjima, česta je pojava i da poslodavci, prilikom zasnivanja radnog odnosa, traže potpisivanje dva ugovora – jednog o zasnivanju radnog odnosa, i drugog o sporazumnom prestanku u slučaju trudnoće, u koji se naknadno samo unosi datum i on stupa na snagu kada poslodavcu to odgovara.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *