Home » Featured » Trećina roditelja diskriminisana na poslu

Trećina roditelja diskriminisana na poslu

Trećina ispitanika u istraživanju koje je tokom septembra i  oktobra sprovelo Udruženje Roditelji u sklopu Projekta pravne pomoći roditeljima u ostrvarivanju prava iz radnog odnosa, a koji je podržala američka ambasada u Podgorici, izjasnila se da je bila diskriminsana na poslu zbog roditeljstva.

Na pitanje: Da li ste ikada bili diskriminisani na poslu ili dok ste tražili zaposlenje zbog toga što ste trudni, planirate trudnoću, u braku ste, imate dijete sa teškoćama u razvoju ili ste samohrani roditelj?;  33 odsto anketiranih je odgovorilo potvrdno, dok je čak tri četvrtine ispitanika reklo da poznaje nekoga ko je bio dikriminisan zbog navedenih razloga.

Čak 42 odsto ispitanika se izjasnilo da su kao zaposlena, ili osoba koja traži posao, a zbog navedenih statusa, bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na druga lica u istoj ili sličnj situaciji.

Najviše su, prema rezultatima istraživanja,  roditelji ili oni koji planiraju roditeljstvo, bili diskriminsani uslovima zapošljavanja i izborom kandidata za obavljanje  određenog posla – 37 odsto. Gotovo četvrtina, 23 odsto, je bila diskriminisana uslovima rada i ostalim pravima iz radnog odnosa, 16 odsto napredovanjem na poslu, 11 odsto je bilo diskriminsano u odnosu na dalje profesionalno usavršavanje, osposobljavanje i obrazovanje, dok je čak 13 odsto bilo suočeno sa otkazom ugovora o radu.

Na pitanje: Da li se u firmama u kojima ste radili i/ili radite primjenjuje pozitivna diskriminacija (pravljenje razlike, isključivanja ili davanja prvenstva u odnosu na određeni posao) osobama sa statusom roditelja, buduće porodilje, majke, supruge, samohranog roditelja, roditelja djeteta sa smetnjama u razvoju?, čak 63 odsto ispitanih je odgovorilo odrično.

Gotovo 60 odsto anketiranih je odgovorilo da u firmama u kojima rade, ili su radili, aktima poput pravilnika nisu predviđene odredbe o zaštiti i pomoći trudnicama, zaposlenima koji su na porodiljskom i roditeljskom odustvu ili odsustvu zbog njege djeteta, ili da se one ne poštuju.

Više od 40 odsto isptanika nije imalo pravo na odmor ukoliko su bili na porodiljskom odsustvu, odnosno ga nisu koristili nakon povratka na posao, dok je svega 4 odsto ispitanika odgovrilo potvrdno na pitanj: Da li ste Vi ili Vaš supružnik koristili pravo, nakon isteka porodiljskog odsustva, na polovinu radnog vremena dok Vaše dijete ne napuni tri godine života, a djetetu je bila neophodna pojačana njega?

Roditelji se, prema istraživanju, u značajnim procentima suočavaju i sa uznremiravanjem i mobingom na poslu, kršenjem propisa u vezi sa iznosom plate tokom trudnoće i porodiljskog odsustva ili  odbijanjem poslodavaca da zaključe i produže ugovor o radu.

Istraživanje je obavljeno tokom septembra i oktobra na uzorku od 309 ispitanika. Oko 90 odsto ispitanika su ženskog pola, u najvećem procentu  starosti do 40 godina.

Download/Preuzimanje: Prezentacija istraživanja

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *