Home » Featured » Pravo na rad pola radnog vremena

Pravo na rad pola radnog vremena

Pitanje od Jelene: Interesuje me ako možete da mi pojasnite kako je zakonom regulisano pravo jednog roditelja da radi skraćeno radno vrijeme. Naime majka sam troje djece i beba koja ima 11 mjeseci ima uvećane pijelome. Interesuje me da li mogu da iskoristim tu mogućnost, da do njene treće godine radim pola radnog vremena. I pedijatar se slaže da nije za vrtić, zbog mogućnosta dobijanja urinarnih infekcija. U stalnom sam radnom odnosu, državni posao je u pitanju.

Odgovor: Pravo na rad do polovine punog radnog vremena možete da iskoristite tako što ćete uputiti zahtjev poslodavcu da donese rješenje. Uz zahtjev dostavite izvještaj ljekara specijaliste.

Odluka poslodavca može biti pozitivna i negativna, ali mora da sadrži pravnu pouku kojom se upućujete na korišćenje redovnog pravnog lijeka (žalbe ili prigovora), ako poslodavac ima drugostepeni organ. Ukoliko poslodavac nema drugostepeni organ onda je ta odluka konačna ali se u toj situaciji pravo ostvaruje pred mjesno nadležnim Osnovnim sudom.

Ako su potrebna dodatna pojašnjenja bilo u pogledu zahtjeva ili drugih nejasnoća do momenta dobijanja odluke od strane poslodavca, kontaktirajte nas.

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *