Home » Featured » Neisplaćivanje zarade u toku porodiljskog

Neisplaćivanje zarade u toku porodiljskog

Pitanje od Ene: Zaposlena sam kao pripravnik u turističkoj agenciji, a od aprila mjeseca sam na porodiljskom bolovanju. Posljednju platu sam primila u oktobru mjesecu ( junsku platu ). Kontaktirala sam svog poslodavca i kaže da nema sredstava da me isplati jer socijalno ništa nije refundiralo. Pri tom da napomenem da mi nisu uplaćivani ni doprinosi za par mjeseci i da nisam prijavljena na birou rada kao porodilja i na birou su me zaveli kao da sam odradila pripravnički i poslodavcu sve refundirali. Šta mi savjetujete da uradim?

Odgovor: Pravo na korišćenje porodiljskog bolovanja imate do aprila 2013. godine. Do tada Vaš radni odnos kod poslodavca miruje. Obzirom da je riječ o porodiljskom bolovanju refundaciju vrši Centar za socijalni rad opštine u kojoj živite. Refundacija od strane Centra se vrši svakomjesečno do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, i uvjek je na vrijeme. Razlog zbog kog Centar za socijalni rad ne vrši refundaciju troškova Vašem poslodavcu je što on nije izvršio uplatu doprinosa niti Vam je isplaćivao platu. Naime, uz ostalu dokumentaciju uz zahtjev za refundaciju poslodavac je dužan da dostavi i izvod iz banke da je izvršio uplatu doprinosa i isplatu plate, u suprotnom takav zahtjev se odbija.

Napominjem da Centar za socijalni rad refundira zaradu zaposlenog u bruto iznosu. Kod ovakvog činjeničnog stanje, imate osnov da pokrenete parnični postupak pred mjesno nadležnim Osnovnim sudom radi ostvarivanja prava po osnovu rada.

 

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *