Home » Featured » Degradacija čiji je krajni cilj otkaz

Degradacija čiji je krajni cilj otkaz

Pitanje od Danijele:  Imala sam 6 godina radnog staža u firmi, na radnom mjestu agenta za rezervacije. Nakon povratka sa porodiljskog odsustva dodijeljeno mi je drugo radno mjesto – na recepciji. Novo radno mjesto ima istu platu ali teže uslove, budući da je smjena do 10 sati uveče, što je meni bilo nemoguće izorganizovati sa dvoje male djece, tako da sam bila prinuđena da dam otkaz. Išla sam kod advokata da upitam za pravnu pomoć i rečeno mi je da je najbolje da prihvatim to radno mjesto koje mi se nudi i da počnem da radim, a onda da se žalim inspekciji rada kako bih se borila za bolje uslove i tek ako to ne bude dalo rezultate da pokrenem spor koji ima veće šanse ako sam još u radnom odnosu.

Još i da napomenem da se od mene tražilo i da potpišem da želim da uzmem mjesec dana neplaćeno prije stupanja na novo radno mjesto, kako bih firmi učinila uslugu i “donirala” jednu platu. Zašto? Pa zato što svi doniraju! Neću valjda da budem izuzetak! U takvoj situaciji – kada se sabere sav stres koji bih imala time što se odričem jedne plate, stupam na radno mjesto za koje ne mogu da se izorganizujem i moram da se borim za bolje uslove, sa dvoje male djece i podstanarskim životom. Odlučila sam da je manji stres i za mene i za moju porodicu da dam otkaz, što je, mislim, i bio krajnji cilj mojih poslodavaca.

Zanima me da li sam mogla da se pozovem i na neki zakon da zaštiti mene i moju porodicu u ovoj situaciji, ili mi je otkaz zaista bio najbezbolniji izlaz? Zanima me kako da se ponašam na drugom radnom mjestu ako budem u sličnoj situaciji, tj. kako da zaštitim sebe ubuduće da ne dođem u ovakvu situaciju, pošto svakako planiram opet da radim, ali i da rađam? Jos napominjem da sam radnik sa izuzetnim preporukama i da moji poslodavci nikada nisu imali primjedbe na moj rad.

Odgovor  od pravnice Milice Kadović: Vi ste imali pravo da se vratite na radno mjesto koje odgovara Vašoj stručnoj spremi, iskustvu… Raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto Zakon poznaje i ono je moguće kad to zahtijeva proces rada ili ako Vaše radno mjesto po novoj sistematizaciji radnih mjesta ne postoji. U svim ostalim situacijama rasporedjivanje na drugo radno mjesto nije dozvoljeno. Savjet koji ste dobili od advokata je bio ispravan kao jedna od varijanti, s tim što ste uz obraćanje Inspekciji rada, morali da dostavite prigovor na rješenje o raspoređivanju drugostepenom organu ako postoji kod poslodavca, a ako je odluka konačna onda nadležnom sudu.

Ako biste se našli opet u sličnoj situaciji, moj savjet je da ne dajete otkaz zbog toga već da se izborite za svoja prava. Ono što bih ja u toj situaciji uradila jeste isključivo obraćanje Sudu, jer iako je ispravno obratiti se i Inspekciji rada, ipak oni nemaju sredstva kojima mogu natjerati poslodavca da postupi po zakonu kao Sud.

Mislim da ste u pravu kada kažete da je konačan cilj poslodavca bio da date otkaz jer ste im iz nekog razloga zasmetali, a vjerovatno nisu imali uslova da Vam daju otkaz. Ovo samo govori da ste bili dobar i kvalifikovan radnik.

Pitanje 2 od Danijele: Možete li mi još odgovoriti da li se navedeno ponašanje poslodavca može nazvati mobingom i da li ima ikakvog osnova za tužbu, sada kada više nisam u radnom odnosu ? Kakvi dokazi bi u tom slučaju bili mjerodavni?

Odgovor: To jeste mobing. Dokazi koje biste morali da pripremite su Ugovor o radu, rješenje o raspoređivanju na drugo radno mjesto, po mogućnosti Sistematizaciju radnih mjesta, ako je poslodavac ima i trebali bi Vam svjedoci. Teško je naći kolege koji bi pristali da Vam svjedoče zbog straha da će ostati bez posla, iako bi time učinili i sebi uslugu, jer ako biste Vi dobili povoljnu presudu oni bi bili zaštićeni da se i njima ne desi isto.

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *