Home » Featured » Tražiće nacionalne penzije za majke sa troje i više djece

Tražiće nacionalne penzije za majke sa troje i više djece

zena za racunaromUnija slobodnih sindikata tražiće od Vlade i Skupštine Crne Gore da se ženama sa više od 15 godina staža, koje imaju četvoro i više djece, i onima sa 25 godina staža koje imaju troje djece, ukoliko to žele, dodijeli nacionalna penzija.

To je sadržano u Rezoluciji o zaštiti materinstva i očuvanju stope nataliteta koju je USSCG usvojila 27. oktobra, i čijoj će se realizaciji posvetiti odmah nakon konstituisanja organa te radničke organizacije, koje je planirano za kraj mjeseca.

Rezolucijom je predviđeno da visinu nacionalna penzije treba propisati posebnim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, po ugledu na nacionalne penzije koje se dodjeljuju poslanicima, istaknutim kulturnim stvaraocima ili vrhunskim sportistima, s tim da ona ne može biti niža od dvije trećine prosječne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi godini ostvarivanja prava.

Generalni sekretar Unije, Srđa Keković, kazao je za portal Roditelji da će konstitutivna sjednica Glavnog odbora biti održana krajem novembra, i da će se tek nakon toga steći uslovi da novoizabrano rukovodstvo počne sa pravljenjem strategije za realizaciju te i drugih rezolucija usvojenih na Kongresu.

„Potrebno je rješenja koja smo preferirali tom Rezolucijom pretočiti u zakon.  Mi mislimo da pitanje nacionalne penzije po osnovu materinstva treba da bude regulisano Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, s obzirom na to da je pitanje nacionalnih penzija za kulturne stvaraoce regulisano Zakonom o kulturi, a za istaknute sportiste Zakonom o sportu“, pojasnio je on,

Keković je kazao da će USSCG pokrenuti kampanju u cilju približavanja njihovih argumenata zaposlenim ženama i nadležnim institucijama. U toj kampanji će im, kako je naveo, biti dobrodošla svaka podrška od kolega iz drugog sindikata, nevladinog sektora i svih drugih subjekata koji dijele njihov stav o tom pitanju.

Na pitanje kakva su njihova očekivanja od nadležnih institucija, Keković je kazao da su u USSCG, prilikom donošenja Rezolucije, pošli smo od prava žena na zaštitu materinstva, ali i od njihovog položaja na tržištu rada i dodatnih opterećenja koje žene, zbog svoje biloške karakteristike, imaju u odnosu na muškarce.

On je podsjetio da materinstvo predstavlja jednu od ključnih barijera u zapošljavanju mladih žena.

„Na žalost, praksa je pokazala da poslodavci zaziru od zapošljavanja žena koje su u trudnoći, tako da je njihovo zapošljavanje na tržištu rada sve teže, pogotovu kada je u pitanju zapošljavanje na neodređeno vrijeme. Nakon porođaja slijedi period jednogodišnjeg porodiljskog odsustva, kojeg poslodavci doživljavaju neproduktivnim za svoj posao, a nakon toga i period posebne majčinske brige i obaveza prema malom djetetu. Tu ne pomaže ni činjenica da centri za socijalno staranje uredno refundiraju poslodavcima zaradu koju isplaćuju po osnovu naknade za porodiljsko odsustvo“, naveo je Keković.

Prema njegovim riječima, upravo iz tih razloga žene će sve teže moći da ostvare puni penzijski staž u svojoj radnoj karijeri.

„Naravno, ovom Rezolucijom ne želimo da razvijamo stereotip o ženi kao domaćici, već da uvažimo dodatne napore kojima se žena izlaže kroz materinstvo. Otuda, pravo na nacionalnu penziju bilo bi njeno fakultativno pravo. Mi smatramo da je rezolucija realno postavljena i očekujemo široku podršku u borbi za njenu realizaciju“, zaključio je Keković.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *