Home » Featured » Isticanje ugovora o radu u toku porodiljskog

Isticanje ugovora o radu u toku porodiljskog

maternity-leavePpitanje od Mirjane: Moj Ugovor o radu je istekao 31.12.2012. godine. kako nisam dobila nikakve informacije da li će mi Ugovor biti produžen, zanima me da li imam pravo da dodatnih trinaest dana naknade za porodiljsko odsustvo? Prema nekim informacijama koje sam dobila, rečeno mi je da taj moj Ugovor na određeno se ne “zamrzava” i da su imali pravo da posljednju isplatu daju u decembru.

Odgovor  od pravnice Milice Kadović: Obzirom da ste na porodiljskom bolovanju Ugovor o radu sa Vama ne smije biti raskinuti. Radni odnos miruje od momenta otvaranja porodiljskog bolovanja i nakon isteka porodiljskog bolovanja nastavljate sa radom. Shodno tome, imate pravo na nadoknadu jer se i dalje nalazite u radnom odnosu.

Da ste na trudničkom bolovanju radni odnos ne bi mirovao, ali pošto ste na porodiljskom onda miruje, a to je regulisano Zakonom o radu.

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *