Home » Featured » Trudničko i pripravnički

Trudničko i pripravnički

trudnica sa knjigomPitanje od Sandre: Zasnovala sam radni odnos u školi kao pripravnik (profesor razredne nastave) 01.09.2012.godine, na 12 mjeseci. Da li trudničko bolovanje prekida tok pripravničkog, koje bih mogla da nastavim nakon 1 godine od rođenja bebe, tj. da svo vrijeme od trudničkog bolovanja pa do vraćanja na posao ostvarujem naknadu  zarade, ili je to samo u slučaju da me za vrijeme pripravničkog ‘kači’ obavezno porodiljsko bolovanje? Da li se umanjuje plata kad je žena na trudničkom bolovanju?

Odgovor  od pravnice Milice Kadović: Ako je Ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme i istekne za vrijeme trajanja trudničkog bolovanja, onda poslodavac taj Ugovor o radu može da raskine. Ukoliko u toku porodiljskog bolovanja Ugovor o radu istekne, isti se ne može raskinuti. Znači da za vrijeme porodiljskog bolovanja radni odnos miruje. Naknada zarade je 100% za vrijeme trudničkog i porodiljskog bolovanja.

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *