Home » Featured » Uticaj odluke o uštedi na zaradu trudnica

Uticaj odluke o uštedi na zaradu trudnica

trudnica sa dnevnikomPitanje od Milice: Radim u prosveti već oko 5 godina. Nemam ugovor za stalno već potpisujem na godinu dana. Ugovor koji je sad aktuelan je do 30. juna. Zanima me da li imam pravo na platu za vrijeme ljetnjeg raspusta, ako se zna da svim zaposlenima koji su na određeno neće biti isplaćena avgustovska i dio junske plate. Da napomenem još da sam na pretporodiljskom od 28.01.2013. A porodiljsko bi trebalo da mi počne od kraja februara.

Odgovor  od pravnice Milice Kadović: Ako postoji odluka kojom se plata ne isplaćuje za neki mjesec onda se ona odnosi na sve zaposlene. Vaš lični dohodak se refundira od strane Centra za socijalni rad, međutim, uslov da bi se refundacija isplatila jeste da Vam se lični dohodak isplati od strane poslodavca. Odluka je donijeta u cilju štednje, i svakako da isplata zarade za Vas ne bi predstavljao trošak, jer će Vaša zarada biti refundirana. Da li će se plata biti isplaćena zavisi od poslodavca, ali obzirom na prirodu odluke, tj. da je donijeta da bi se uštedjelo, te kada se uzme u obzir da će taj novac biti refundiran, da škola nema nikakav trošak u tom dijelu, smatram da sa pravom trebate da tražite isplatu zarade i za ljetnje mjesece.

 

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *