Home » Featured » Otkaz u toku porodiljskog

Otkaz u toku porodiljskog

zabrinuta trudnica kompPitanje od Gordane: Na porodiljskom odsustvu sam od 16.10.2012. Ugovor na određeno mi je istekao 24.10.2012. i nedavno mi je stiglo pismo na kućnu adresu “Rješenje o otkazu”. Poslodavac je kao razlog naveo član 117. st1 zakona o radu da nisam podnijela zahtjev za roditeljsko odsustvo.  A ugovor mi je bio produžen u trajanju od 45 dana koliko traje porodiljsko odsustvo.  Nisam ni o čemu bila obaviještena do momenta kada mi je otkaz stigao. i to sam rješenje primila 23 dana nakon zvaničnog otkaznog datuma. Doznake sam redovno dostavljala firmi svakog mijeseca. Zanima me da li je poslodavac imao pravo to da uradi? Da li sam trebala biti obaviještena prije otkaza? Da li je mogao samo poštom poslati riješenje o otkazu, a da pritom to nije bilo ni preporučeno pismo.

Odgovor od pravnice Milice Kadović: Ugovor o radu sa Vama poslodavac nije smio raskinuti. U momentu isteka Ugovora nalazili ste se na roditeljskom bolovanju koje se inače ostvaruje 28 dana prije termina za porođaj, a ne danom porođaja. U svakom slučaju morao Vam je prethodno dostaviti upozorenje, ukoliko smatra da su se stekli uslovi za prestanak radnog odnosa. Ovo pogotovo što je bio upoznat sa činjenicom da ste na roditeljskom bolovanju. Međutim, sve i da niste dostavljali doznake, to bi mogao da bude samo razlog za disciplinski postupak, a nikako za raskid Ugovora o radu.

Obavezno zaštite svoja prava pred Sudom, samo pazite na rokove.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *