Home » Featured » Isticanje ugovora o radu u toku porodiljskog

Isticanje ugovora o radu u toku porodiljskog

zabrinuta zenaPitanje od Aleksandre: Trenutno se nalazim na porodiljskom bolovanju koje je otvoreno 10.10.2012. godine. Zaposlena sam na određeno vreme i moj ugovor ističe 20.02.2013. godine. Moj poslodavac mi je rekao da će mi sada dati ugovor na neodređeno vreme ali sada u firmi kažu da imaju problema oko toga i da mi ugovor ne mogu produžiti dok sam na porodiljskom bolovanju već tek po njegovom isteku. Da li je to tačno i ako jeste kakva prava imam na birou za zapošljavanje? Da li će tamo nastaviti da mi se isplaćuje moja naknada ili ne?Molim Vas za pomoć.

Odgovor od pravnice Milice Kadović: Vi ćete i nakon isteka Ugovora o radu 20.02. biti zaposleni kod poslodavca i dobijati zaradu. Radni odnos Vam miruje i ne može se Ugovor raskinuti, tako da nemate potrebe da ostvarujete bilo kakva prava kod Zavoda za zapošljavanje. Kada Vam prestane bolovanje, Vi ćete nastaviti da radite i Vaš Ugovor će da važi još 4 mjeseca i 10 dana. Nakon isteka tog roka poslodavac će da odluči da li će Ugovor sa Vama raskinuti ili produžiti.

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *