Home » Featured » Isto radno mjesto i ugovor i za zamjenu

Isto radno mjesto i ugovor i za zamjenu

trudnica kompPitanje od Svetlane: U drugom stanju sam. Obavijestila sam poslodavca o tome. Otvorila sam godišnji odmor od prethodne godine. Nakon toga sam radila 1 dan i otvorila godišnji odmor iz tekuće godine.

U toku korišćenja mog godišnjeg odmora poslodavac je kao ispomoć na moje radno mjesto poslao kolegu. U njegovom Aneksu Ugovora o radu stoji radno mjesto i lokacija na kojoj ja radim (ne stoji da je privremeno raspoređen do mog povratka na posao). U mom Ugovoru o radu koji posjedujem stoji isti tekst kao u njegovom Aneksu.

U organizacionoj šemi preduzeća za tu poziciju postoji samo jedna osoba koja obavlja taj posao. Kada sam pitala poslodavca o čemu je riječ, da li je meni mijenjan ugovor, da li mi je promijenjena pozicija, odgovoreno mi je da nisam, da je on tu do mog povratka, a pošto se duže vrijeme neću vraćati Aneks ugovora su mu tako napravili. Međutim, navod da je on tu do mog povratka nije nigdje naveden, već mi je usmeno prezentovano. Da li je preduzeće imalo pravo da to uradi i ukoliko nije na koji način mogu da se zaštitim.

Odgovor od pravnice Milice Kadović: Sve dok se Vaša prava po osnovu rada poštuju ne možete ništa da uradite. Ovo se odnosi na prava koja se tiču isplate ličnog dohotka. Ne možete uticati na regulisanje pravnog odnosa između trećih lica. Onog momenta kada Vaša prava budu prekršena, u zavisnosti od toga o čemu se konkretno radi, zavisiće šta ćete moći da preduzmete.

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *