Home » Featured » Pravo na porodiljsko u političkoj partiji

Pravo na porodiljsko u političkoj partiji

42-15601329Pitanje od Asmira: Zanima me da li ima žena zaposlena u jednoj političkoj partiji kod koje je osigurana i na određeno je vrijeme, ima pravo na naknadu zarade iz porodiljiskog. Od 01.01.2013. godine je osigurana, i krajem jula je termin porođaja otprilike.

Odgovor od pravnice Milice Kadović: Svaka žena koja je radno angažovana shodno odredbama Zakonu o radu ima pravo na nadoknadu za vrijeme trajanja porodiljskog bolovanja, bez obzira ko je poslodavac. Rad u nekoj od političkih partija se ne razlikuje od rada kod bilo kog poslodavca, ukoliko je takav rad regulisan Ugovorom o radu.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *