Home » Featured » Smanjivanje plate u toku bolovanja

Smanjivanje plate u toku bolovanja

zabrinuta trudnicaPitanje od Nade: Ovom prilikom sam htjela da Vas zamolim za pomoć prilikom tumačenja Zakona o radu, obzirom da se ja nisam baš mogla snaći. Koliko sam shvatila u  Zakonu stoji da trudnicama i porodiljama dok su na bolovanju poslodavac ne smije snižavati platu ili griješim? Ono što nisam mogla naći jeste da Zakonom nije definisano da poslodavac ženu koja je u drugom stanju, npr. početak trudnoće, a koja nije na bolovanju Zakon ne štiti u smislu smanjenja plate itd. Ukoliko nisam u pravu, da li mi možete dati  informaciju o članu gdje se to nalazi?

Odgovor od pravnice Milice Kadović:

Poslodavac ne bi smio da smanjuje platu trudnici zbog trudnoce, niti da raskida Ugovor o radu sa trudnicom, niti bilo kojom drugom radnjom da diskriminiše trudnicu. Međutim, naši Zakoni kada je u pitanju ta kategorija građana je sklon zloupotrebama, jer zakonodavac nije konkretizovao prava i obaveze trudnica i porodilja sa jedne strane i poslodavaca sa druge strane.

 

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *