Home » Featured » Truničko bolovanje i ugovor na određeno u školi

Truničko bolovanje i ugovor na određeno u školi

trudnica otkazPitanje od Sanje: Možete li mi reći imate li iskustva sa odlaskom na održavanje trudnoće. Naime, radim u školi i zbog problema sa trudnoćom sam otvorila bolovanje. Međutim, ugovor u školi mi ističe 30 juna.  Da li oni meni mogu da prekinu radni odnos?? Da li su oni u obavezi da mi isplaćuju platu i drže me u radnom odnosu dok god sam na bolovanju, odnosno dokle god sam privremeno spriječena za rad??

Odgovor od pravnice Milice Kadović: Ministarstvo prosvete je na drugačiji način regulisalo odnos sa svojim zaposlenim u odnosu na ostale poslodavce. Ovo se odnosi na pravilo da je sa svakim zaposlenim sa kojim je zaključen Ugovor o radu na određeno vrijeme isti zaključen do 30.06. tekuće godine, a njegovo obnavljanje se vrši u septembru, odnosno oko 20.avgusta I na taj nacin se izbjegava isplata ličnog dohotka tim zaposlenim za jul I veći dio avgusta. Po odredbama Zakona o radu, poslodavac sa trudnicom ne može da raskine Ugovor o radu ako je razlog trudnoća, što kod Vas ne bi bio slučaj, jer se kod Vas radi o isteku Ugovora. Poslodavac ne smije raskinuti Ugovora o radu na određeno vrijeme nakon isteka tog vremena samo sa porodiljom. Na zalost, Zakonodavac u tom dijelu nije izjednačio trudnice I porodilje.

 

 

Share This Post

Google1Yahoo

2 Responses to Truničko bolovanje i ugovor na određeno u školi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *