Home » Featured » Pravo na odmor nakon porodiljskog

Pravo na odmor nakon porodiljskog

zna na posluPitanje od Slađane

U februaru 2012. godine sam pošla na održavanje trudnoće, porodila se u avgustu 2012. nastavila sa porodiljskim do avgusta 2013. a bolovanje nisam prekidala… Poslodavac mi kaže da nemam pravo na godišnji odmor iz 2012. jer je trebalo tada da ga iskoristim. Kako kada sam bila na bolovanju?! A nisu mi ni isplatili ni obavijestili.. Kako čujem u državnoj firmi imaju pravo? Da li imam i ja pravo na odmor iz 2012. ili samo iz ove?

Odgovor od pravnice Milice Kadović

Imate pravo na odmor iz 2012. godine. To što zaposleni u drzavnim organima koji se nalaze u situaciji slicnoj Vašoj koriste godišnji odmor znači da državni organi poštuju Zakon o radu, a ne da njihovi zaposleni imaju više prava od drugih.

Ovo pravo je regulisano čl. 69 stav 3 Zakona o radu, u kome se doslovce kaže:

Ako zaposleni nije iskoristio godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora u kalendarskoj godini zbog: odsustva sa rada po propisima o zdravstvenom osiguranju, korišćenja porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva, odsustva sa rada radi njege djeteta I posebne njege djeteta ima pravo da taj odmor koristi do 30 juna naredne godine.

U Vašem slučaju to znači, da ste vi odmor iz 2012. godine bili dužni da iskoristite najkasnije do 30. juna 2013. godine. Međutim, obzirom da ste bili na porodiljskom bolovanju do avgusta 2013. godine to ste bili spriječeni da isti iskoristite u zakonskom roku, pa Vam stoga Zakon daje mogućnost da odmor iz 2012. godine iskoristite do 30. juna naredne godine tj. do 30 juna 2014. godine.

 

Share This Post

Google1Yahoo

One Response to Pravo na odmor nakon porodiljskog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *