Home » Featured » Promjena iznosa zarade u toku porodiljskog

Promjena iznosa zarade u toku porodiljskog

novacPitanje od Ivane

Trenutno sam na porodiljskom odsustvu. Interesuje me da li poslodavac može da umanji moju zaradu na taj način sto ce reći da mi je startni dio zarade uključen u bruto platu, bez ikakvih korekcija Ugovora o radu? Zapravo, kako se obračunava startni dio, da li se na njega mora dodati bruto odnosno neto plata, ili je startni dio već uključen?

Odgovor od Milice Kadović, pravnice

Poslodavac je dužan da Vam isplaćuje platu u iznosu koji je regulisan Ugovorom o radu. Nikakve promjene zarade ne smiju da se vrše bez prethodno zaključenog Aneksa Ugovora o radu.

 

Share This Post

Google1Yahoo

One Response to Promjena iznosa zarade u toku porodiljskog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *