Home » Featured » Konkurisanje za posao u toku trudnoće

Konkurisanje za posao u toku trudnoće

trudnica1Pitanje od Jadranke:

Zaposlena sam u prosvjeti više od dvije godine, s tim da sam ugovore uvijek potpisivala na određeno vrijeme i to od septembra do juna (koliko i traje školska godina). Pošto sam na održavanju trudnoće od novembra moja pitanja su: Da li, ukoliko se raspiše najavljeni konkurs na neodređeno vrijeme, mogu konkurisati na isti? Da li se moj sadašnji ugovor može po automatizmu prevesti na ugovor na neodređeno?

Odgovor od pravnice Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji:

Možete da konkurišete bez obzira na trudnoću, i poslodavac ne smije odbiti da zaključi Ugovor o radu sa Vama zato što ste trudni. Što se tiče drugog pitanja, Sindikat prosvjete je napravio dogovor sa Ministarstvom prosvjete da bez obzira na prekide izeđu Ugovora o radu ukoliko postoji potreba za zaposlenim, tačnije ako taj prosvjetni radnik ima puni fond časova, i ukoliko je zaposleni u radnom odnosu posljednja 24 mjeseca, onda će se sa tim zaposlenim zaključiti Ugovor na neodređeno vrijeme.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *