Home » Featured » U međunarodnim organizacijama manje od 4 mjeseca porodiljskog

U međunarodnim organizacijama manje od 4 mjeseca porodiljskog

trudnicakomp

Većina međunarodnih organizacija u Crnoj Gori primjenjuje sopstvene propise koje se odnose na zaposlene porodilje, u skladu sa kojima njihovo odustvo ukupno traje 16 sedmica odnosno manje od 4 mjeseca, dok u Delegaciji EU za roditelje važe odredbe lokalnih odnosno crnogorskih zakona.

Zakon o radu Crne Gore propisuje da zaposlena žena može da otpočne odsustvo radi porođaja 45 dana, a obavezno 28 dana prije porođaja. Žena se može vratiti na posao i prije isteka odsustva ali ne prije nego što protekne 45 dana od porođaja. Ukoliko se na to odluči ima pravo da, pored dnevnog odmora, koristi još 60 minuta odsustva da bi podojila dijete. Otac djeteta može koristiti pravo na roditeljsko odsustvo.

U pet organizacija koje imaju predstavništva u Crnoj Gori, a iz sistema su Ujedinjenih nacija, kao i u Organizaciji za evropsku bezbijednost i saradnju (OSCE) i Delegaciji EU omogućavaju ženama i da koriste pauze za dojenje ili koriste prostorije posebno opremljene u tu svrhu.

U svim organizacijama Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, prema pravilima i procedurama UN-a porodiljsko odsustvo traje 16 sedmica, a svaki zaposleni muškarac koji postane otac dobija takozvano paternity odsustvo od 4 sedmice.  To odsustvo mogu koristiti jednom u toku 12 mjeseci, a najviše 6 puta u toku karijere nezavisno od toga da li se radi o neprekidnom ili angažovanju sa prekidima.

U okviru UN sistema u Crnoj Gori funkcionišu Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih Nacija za djecu (UNCEF), Visoki komeserijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). Ujedinjene nacije na globalnom nivou, između ostalog, promovišu i zalažu se za poštovanje i zaštitu ljudskih prava, međunarodnog prava i socijalne pravde. UNICEF i SZO se zalažu za kvaliteniju zdravstvenu zaštitu majke i bebe kao i za dojenje u vezi sa čim su definisali i posebnu Innocenti Deklaraciju o ishrani odojčadi i male djece, kojom se majkama savjetuje eksluzivno dojenje do šest mjeseci, a zatim uz uvođenje čvrste hrane do dvije godine.

Iz UN sistema u Crnoj Gori su portalu Roditelji objasnili da svi njihovi zaposleni  sklapaju ugovor sa odgovarajućom agencijom UN-a i u svim aspektima njihovog radnog angažmana se primjenjuju klauzule tog ugovora, a ne nacionalno zakonodavstvo.

„Ovdje je riječ o ustaljenoj praksi u svim zemljama u kojima su UN prisutne, a ne samo u Crnoj Gori“, objašnjeno je iz kancelarije Stalnog predstavnika UN. Pravilnikom rada je omogućeno i pravo na rad od kuće što mogu da koriste svi zaposleni uključujući i porodilje kojima je isteklo porodiljsko odsustvo.

Iz UNICEF-a nam je saopšteno da zaposlene porodilje moraju započeti porodiljsko  najkasnije 2 sedmice prije očekivanog datuma porođaja, a imaju i poseban sistem započinjanja bolovanja.

„Na bazi krštenice posporođajno odsustvo se odobrava na period koji se izračunava kao razlika između 16 sedmica i stvarnog datuma odlaska na porodiljsko odsustvo. Ukoliko je pogrešno izračunat termin porođaja i trudnica je bila na predporođajnom odsustvu duže od 6 nedjelja, mora joj se odobriti postporodjano odsustvo koje ne može biti kraće od 10 sedmica“, pojašnjeno je iz UNICEF-a.

U ovoj organizaciji, kako kažu, prepoznaju značaj dojenja za majke i njihovu djecu, i ohrabruju zaposlene da doje djecu i nakon povratka na posao, pa žene sa djecom do dvije godine starosti imaju pravo na odsustvo sa svog radnog mjesta za podoj ili izmlazavanje mlijeka. U slučajevima kada majka dovodi dijete na posao, može da doji dijete kada god za tim postoji potreba. Može i da napusti radno mjesto da bi izmlaza mlijeko u prostoriji koja je namijenjena za tu svrhu, ili napusti kancelarije do dva puta dnevno za podoj uz uslov da ukupno odsustvo ne prelazi 2 radna sata. To se odnosi na majke koje imaju bebe do navršenih 6 mjeseci života. Vrijeme za odsustvo se smanjuje na jedan sat za majke djece do dvije godine starosti. Ukoliko majka doji više od jednog djeteta, vrijeme njenog odsustva se uvećava po pola sata za svako dijete.

UN agencije, osim SZO, od nedavno se nalaze u novoj Eko zgradi „pod jednim krovom“ u okviru koje imaju prostoriju Nursery, u kojem zaposlene mogu podojiti dijete ili izmlazavati mlijeko.

U Organizaciji za evropsku bezbijednost i saradnju žene imaju takođe pravo na 16 sedmica odsustva odnosno 18 ako su rodile blizance. Iz ove organizacije su nam objasnili da njihovi zaposleni mogu zatražiti i posebno odsustvo bez plate nakon isteka porodiljskog odsustva. Očevi mogu mogu koristiti 20 dana roditeljskog odsustva odjednom ukoliko im je neophodno, a ukoliko porodica nije sa njim u istoj zemlji taj period se produžava na 8 sedmica.

Kao i druge međunarodne organizacije i OEBS omogućava majkama dva sata dnevno za dojenje, ali do prvog rođendana djeteta.  Nemaju posebnu prostoriju za podoj ili izmlazavanje, a njihove zaposlene ne moraju da započnu porodiljsko prije termina porođaja.

U EU Delegaciji uslovi za porodiljsko za lokalne zaposlene su bazirani na lokalnom zakonodavstvu.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *