Home » Featured » Neprodužavanje ugovora nakon otvaranja trudničkog

Neprodužavanje ugovora nakon otvaranja trudničkog

trucnice zabranjenePitanje od Sandre:

U firmi radim dvije godine. Poslije dvije godine mi daju ugovor sa agencijom na 3 mjeseca. U meduvremenu otvaram bolovanje na mjesec dana i posle toga trudničko. Kako mi ističe ugovor javili su mi da neće da mi ga produže kao što je i bio plan. Kao razlog navode reorganizaciju u firmi i trošak za firmu da mi uplaćuje doprinose za vrijeme mog bolovanja. Interesuje me koja su moja prava i mogu li da ih tužim.

Odgovor od Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji:

Ugovor o radu na određeno vrijeme koji  ističe u toku trajanja trudničkog bolovanja poslodavac može da ne produži. Ova mogućnost ne postoji kada se radi o porodiljskom bolovanju ali ne i trudničkom, na žalost.

U odnosu na obrazlozenje da bi to bio trošak, isti ne stoji, jer država trudničko i porodiljsko bolovanje poslodavcu refundira u iznosu od 100% bruto zarade. Međutim, ukoliko poslodavac ne ispunjava obaveze prema državi u smislu plaćanja poreza i doprinosa, onda neće ostvariti pravo na refundaciju. Ovo se vrlo često dešava,zbog čega trudnice i porodilje trpe.

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *