Home » Featured » Otkaz u toku trudničkog uz važeći ugovor o radu

Otkaz u toku trudničkog uz važeći ugovor o radu

diksriminacijanaposlu

Pitanje od Ivane:

Da li se ugovor o radu može prekinuti tj. dobiti rješenje o otkazu otvaranjem trudničkog bolovanja? Ugovor je posljednji put produžen na mjesec dana, a desetak dana nakon toga je otvoreno trudničko bolovanje. Sjutra dan je stiglo rješenje o otkazu, uz obrazloženje da je istekao ugovor, što nije tačno jer je isticao tek nakon 19 dana od momenta uručenja otkaza. Sa obzirom na to da su praznici nijesam bila u mogućnosti da razgovaram sa direktorom ali nijesam ni potpisla otkaz.  Da li se smije prekinuti radni odnos za vrijeme trudničkog bolovanja, za porodiljsko znam da po zakonu ne smije? Ali ne smijem biti ni za to sigurna. Pitam se da li se uopšte smiju usuditi da rađaju žene koje nemaju rješenje o stalnom radnom odnosu?

Odgovor Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji:

Pošto Vam je produžen Ugovor o radu na još mjesec dana, radni odnos sa Vama nije smio biti raskinut. Imate pravo da podnesete žalbu na rješenje o prestanku radnog odnosa ako odluka nije konačna. Ako jeste, možete u roku od 15 dana, od dana prijema da podnesete tužbu za poništenje rješenja o otkazu. Pošto ga niste primili, moguće je da je poslodavac konstatovao da ste odlbili prijem kako bi ipak rok tekao. Zato bi dobro bilo da rješenje o prestanku radnog odnosa što prije preuzmete kako bi mogli da se žalite ili pokrenete postupak pred Sudom. Bojimo se da bi bilo kakvo odugovlačenje toga u vidu razgovora sa direktorom izgubili na vremenu i zakasnili da svoja prava ostvarujete pred nadležnim organima.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *