Home » Featured » Prava i obaveze trudnice koja nakon trudničkog nastavi porodiljsko bolovanje

Prava i obaveze trudnice koja nakon trudničkog nastavi porodiljsko bolovanje

Pregnant woman and man in the office

Pitanje od Jelene:

Zaposlena sam po Ugovoru o radu na godinu dana, koji ističe u martu 2015.godine. Na trudničkom sam bolovanju od početka trudnoće. Na porodiljsko bi trebalo da pođem u fFebruaru. U Kolektivnom ugovoru moje firme pise da poslodavac ne može odbiti da zaključi ugovor o radu sa trudnom ženom, niti joj može otkazati ugovor o radu zbog trudnoće ili ako koristi porodiljsko odsustvo.

Vidim a i rečeno mi je da je to usklađeno sa Zakonom o radu. Da li imam neke obaveze prema firmi ili samo uredno da donosim doznake, a oni će ostalo regulisati?

Molim Vas da mi potvrdite da li sam u pravu i da li to znači da će se moj Ugovor o radu nastaviti (po automatizmu) i da ću primati isti iznos plate? Da li to znači da mi ide i radni staž dok sam na porodiljskom?

Odgovor od Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji:

Vaš ugovor o radu, u skladu sa važećim propisima mora biti nastavljen do isteka porodiljskog odsustva. Vaša jedina obaveza prema poslodavcu je da dostavite doznake i da budete u tom dijelu uredni, u smislu da ih dostavljate blagovremeno kako bi poslodavac mogao da ostvari pravo na refundaciju. Sa druge strane poslodavac je dužan da Vam isplaćuje zaradu u iznosu od 100%, kao i da uplaćuje poreze i doprinose.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *