Home » Featured » Trajanje porodiljskog odsustva sa trećim, četvrtim… djetetom

Trajanje porodiljskog odsustva sa trećim, četvrtim… djetetom

majkaibeba2

Pitanje od Veronike:

Nedavno sam došla do saznanja da je jedna majka koja je zaposlena u državnoj firmi, poslije rođenja trećeg djeteta dobila 2 godine porodiljskog odsustva. Mene interesuje na osnovu čega je moguće ostvariti tako nešto, jer sam u Zakonu o radu pročitala da piše samo jedna godina. Ja trenutno očekujem četvrto dijete, pa bih htjela da znam da li postoji još nešto na šta bih mogla da se pozovem.

Odgovor od Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji

Shodno Zakonu o radu porodiljsko bolovanje traje 365 dana od dana rođenja djeteta. Poslodavac može da da veća prava zaposlenom ako želi ali ne može manja od onih koja su zagarantovana Zakonom o radu. Osnov po kome je zaposlena dobila porodiljsko bolovanje u trajanju od 2 godine je samo dobra volja poslodavca.

Share This Post

Google1Yahoo

One Response to Trajanje porodiljskog odsustva sa trećim, četvrtim… djetetom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *