Home » Featured » Bez zarade i poreza i doprinosa u toku porodiljskog

Bez zarade i poreza i doprinosa u toku porodiljskog

trudnocanedozvoljenoPitanje od Lejle:

U junu 2013. godine sklopila sam ugovor na neodređeno sa poslodavcem, a ubrzo sam saznala da sam trudna. Radila sam tri mjeseca i morala da otvorim trudničko krajem septembra.

Porodiljsko sam započela 6. decembra 2013. Od otvaranja trudničkog do danas poslodavac mi nije uplatio ni jednu platu. U startu sam mislila da ne uplaćuje doprinose drugima i da zbog toga kasni, da bih na kraju saznala da je kašnjenje bilo nekoliko mjeseci, ali da ja nisam ni jednu platu primila iako sam uredno dostavljala doznake.

Kao šlag na torti, početkom januara sam otišla da ovjerim knjižicu za sebe i bebu, jer je osigurana preko mene, a tamo su mi rekli da sam odjavljena 6. decembra 2014. Mene niko nije obavijestio o prekidu ugovora, na taj način sam osim bez plata i posla, ostala i bez mogućnosti da se prijavim na biro i da mi se poveže staz.

Možete li mi reći kome u ovom momentu mogu da se obratim, da li da prijavim poslodavca Poreskoj upravi zbog plata, a Inspekciji rada zbog prekida ugovora ili moram ići na tuzbu. Ako je tužba jedino rješenje, kome treba da se podnese i do kada.

Odgovor od Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji:

Svoja prava možete da ostvarite jedino podnošenjem tužbe. Da biste to uradili, obratite se pismenim putem poslodavcu, obavijestite ga da ste upoznati da Vam je prestao radni odnos i tražite da Vam dostavi rješenje o prestanku radnog odnosa.

Kada Vam dostavi to rješenje imate rok od 15 dana da podnesete tužbu kojom ćete da tražite poništaj rješenja i povratak na rad.

Što se tiče plata, takođe trebate da podnesete tužbu, s tim što taj postupak možete da pokrenete odmah ili kada dobijete rješenje o prestanku radnog odnosa od poslodavca.

 

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *