Home » Featured » Šta uraditi kada poslodavac u toku bolovanja ne isplaćuje zaradu?

Šta uraditi kada poslodavac u toku bolovanja ne isplaćuje zaradu?

trudnica

Pitanje od Ivane:

Trenutno sam na porodiljskom bolovanju. Koristila sam i trudničko bolovanje zbog održavanaja trudnoće. Moj problem je u tome što mi poslodavac nije plaćao doprinose niti mi davao platu od kada sam na bolovanju. Koristila sam kartice za kupovinu u merketima i to sam dobila kao platu ali samo 3 mjeseca i u ukupnom iznosu 650 eura. Dobila sami 200 eura kada se u porodici desio smrtni slučaj. Zarada u bruto iznosu je refundirana poslodavcu, ali je račun firme bio u blokadi kada je refundacija izvršena, a i sada je. Nekoliko puta sam im tražila svoje pare, ali samo sam dobijala negativne odgovore, a čak su mi rekli pošto sam se porodila, da neće više plaćati doprinose i ako imam negdje drugo da se osiguram. Samo ne znam ko bi primio radnicu koja je na porodiljskom, tj sa bebom koja ima tek nedelju dana! Inače sam diplomirani ekonomista, radila sam u komercijali, prvo sam odradila pripravnički staž u toj firmi, i ostala da radim. Ugovor mi je produžavan dva puta na određeno i treći put sam dobila rješenje na neodređeno. Neto plata mi je 300 eura, što znači da mi duguje za 20 mjeseci bolovanja 5150.

Odgovor od Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji:

Pošto ste još u radnom odnosu u ovoj situaciji je najbolje da se prvo obratite Inspekciji rada, koja bi trebalo da utvrdi činjenicno stanje u smislu da Vam nije isplaćivana zarada kao i da nisu uplaćivani doprinosi. Inspekcija će naložiti poslodavcu da to učini uz prijetnju kažnjavanja. Ukoliko ne postupi po nalogu inspekcije imate mogućnost da pokrenete parnični postupak pred Osnovnim sudom u Nikšiću za naknadu štete, a takođe možete da podnesete krivičnu prijavu protiv poslodavca i odgovornog lica kod poslodavca zbog neplaćanja doprinosa.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *