Home » Featured » Smanjenje zarade i raspoređivanje na drugo radno mjesto u toku bolovanja

Smanjenje zarade i raspoređivanje na drugo radno mjesto u toku bolovanja

trudnicana posliPitanje od Danke:

Na održavanju trudnoće sam, i prošli mjesec sam dobila Aneks ugovora sa prerasporedom na drugo radno mjesto, sa manjim koeficijentom zarade, koji sam potpisala i smanjena mi je plata za 150€. Da li imaju pravo na smanjenje plate ili se zadržava prosjek u posljenjih nekoliko mjeseci, obzirom da sam u momentu potpisivanja Aneksa na održavanju trudnoće?

Odgovor od Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji:

Poslodavac ne smije da Vas rasporedi na drugo radno mjesto dok ste na bolovanju, jer se to kosi sa prirodom insititura raspoređivanja zaposlenog. Ukoliko odlučite za zaštite svoja prava pred nadležnim institucijama obratite se Inspekciji rada.

Što se tiče visine naknade, prosjek se uzima u obzir kada se ostvaruje pravo na porodiljsko bolovanje, a ne trudničko, ali Vas kao zaposlenu čak ni to ne dotiče jer se taj obračun odnosi na refundaciju koju može da ostvari poslodavac ukoliko blagovremeno ispunjava svoje obaveze prema Vama. Svaka zaposlena trudnica i porodilja prilikom korišćenja trudničkog ili porodiljskog bolovanja ima pravo da ostvaruje zaradu u punom iznosu.

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *