Home » Featured » Majkama i djeci potrebna bolja socijalna zaštita

Majkama i djeci potrebna bolja socijalna zaštita

socijalnazastta

Dvije nove studije koje je uradila Međunarodna organizacija rada, na nacionanom ali i na globalnom planu, pokazalo su koliko je važno i neophodno raditi na poboljšanju socijalne zaštite majki i djece u svijetu, koja je ocijenjena kao neadekvatna.

Ova organizacija ukazala je nakon završen studija da veliki broj majki i djece širom svijeta nema pristup socijalnoj zaštiti.

Socijalna zaštita majki: Ključna kretanja i statistike

Studije pokazuju da samo 36 odsto zaposlenih žena u svijetu ima zakonsko pravo na novčanu nadoknadu u toku porodiljskog odsustva. U praksi, ipak, zakonodavstvo u vezi sa porodiljskim odsustvom se ne sprovodi efikasno, pa je i ta brojka smanjena na 28 odsto zaposlenih žena koje imaju obezbijeđenu novčanu nadoknadu u slučaju odlaska na porodiljsko.

Studija, Socijalna zaštita djece: ključna kretanja i statistika, takođe pokazuje zabrinjavajuću sliku. Iako je posljednjih par godina došlo do značajnog porasta novčanih naknada za djecu, postoji značajna praznina kada je u pitanju dostupnost adekvatnih dječjih i porodičnih nadoknada. Prema studiji, 108 zemalja ima posebne programe nadoknada za djecu i porodice definisane zakonima ali su njima često pokrivene samo male grupe porodica.

„Oko 800 žena umre na porođaju svakog dana, i 18 hiljada djece. Tužna stvarnost je da, uprkos naporima sprovedenim kao dio Milenijumskih razvojnih ciljeva, stope mortaliteta majki i novorođenčadi u zemljama u razvoju su i dalje veoma visoke“, kaže Isabel Ortiz, direktorica Odsjeka za socijalnu zaštitu MOR-a.

Prema njenim riječima, većinu ovih smrtnih slučajeva je moguće spriječiti uz adekvatnu socijalnu pomoć. Univerzalna njega zdravlja majke i djeteta je ključ za smanjenje viskoke stope mortaliteta, zajedno sa novčanim naknadama za obezbjeđivanje adekvatne hrane, odjeće i pristupa socijalnim uslugama

Fiskalna prilagođavanja smanjuju socijalnu zaštitu za majke i djecu

Zabrinjavajući trend je to što je u nekim zemljama visina nadoknade za zaštitu majke i djeteta opala kao rezultat fiskalne konsolidacije.

Na primjer, nekoliko evropskih zemalja je smanjilo nadoknade za majke i djecu ili ograničilo broj porodica koje su njima obuhvaćene.

„Fiskalna konsolidacija i mjere prilagođavanja ugrožavaju razvoj socijalne zaštite za djecu i njihove porodice“, kaže Ortiz. „Broj siromašne djece je porastao u 18 od 28 zemalja Evropske Unije između 2008. i 2013. godine“.

Univerzalna nadoknada: Koliko košta?

Sa druge strane, nekoliko zemalja sa niskim i srednjim primanjima je produžilo trajanje porodiljskog bolovanja ili uvelo nadoknade u novcu za majke i djecu. Ipak, veliki broj porodilja ostaje bez ikakvih povlastica.

Analize koje su obuhvatile 57 zemalja sa niskim i nižim srednjim primanjima pokazale su da bi uvođenje osnovne univerzalne novčane nadoknade za majke zahtijevalo izdajanje, u prosjeku, 0.41 odsto nacionalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Na to treba dodati i univerzalnu novčanu nadoknadu za djecu koja bi, u prosjeku, zahtijevala izdvajanje 1.9 odsto nacionalnog BDP-a u te svrhe. Predviđeni troškovi za osnovne univerzalne nadoknade za djecu variraju u velikoj mjeri od zemlje do zemlje, u skladu sa procentom djece.

Isto variranje važi za osnovnu univerzalnu zaštitu majki.

„U vrijeme kada svijet raspravlja o razvojnom planu nakon 2015. godine, važno je da međunarodna zajednica identifikuje izvore finansiranja za socijalnu zaštitu. Pitanje je izbora pravih prioriteta: ukupna cijena univezalnih nadoknada svim trudnicama i djeci u 57 zemalja sa niskim primanjima je samo 0.6 odsto od onoga što su G20 zemlje iskoristile kako bi pomagale finansijskom sektoru 2009”, zaključuje Ortiz.

Preporuke za socijalnu zaštitu izgradnje spratova MOR-a, 2012.-te (br.202) odražava konsenzus među vladama i organizacijama poslodavaca i radnika iz 185 zemalja o potrebi da se produži socijalna bezbjednost.

MOR definiše socijalnu zaštitu kao niz javnih mjera koje društvo obezbjeđuje za njegove članove kako bi ih zaštitilo od ekonomske oskudice i nevolja izazvanim odsustvom ili značajnim smanjenjem primanja zbog bolesti, roditeljskog odsustva, nezaposlenja, invaliditeta, starosti…Socijalna zaštita podrazumijeva i obezbjeđivanje pristupa zdravstvenoj njegi; i nadoknadama za porodice sa djecom. Ovaj koncept socijalne zaštite (ili garancije socijalne sigurnosti) teži ka smanjenju/sprečavanju siromaštva i ogleda se u raznim MOR standardima, odobrenim od strane država članica.

Izvor: Međunarodna organizacija rada
Prevela: Bojana Rajković

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *