Home » Featured » Sindikat poziva da im se prijavljuju poslodavci koji traže bjanko sporazume

Sindikat poziva da im se prijavljuju poslodavci koji traže bjanko sporazume

sindkat

Foto: Vijesti

Unija slobodnih sindikata pozvala je danas zaposlene da im prijavljuju poslodavce koji ih budu tjerali da potpišu bjanko sporazum o prestanku radnog odnosa u koji može, kada god želi, da unese datum koji mu odgovara, zavede ga u svojoj arhivi i radniku da otkaz.

Generalni sekretar USS Srđa Keković pozvao je sve radnike koji su potpisali takve sporazume da dođu u Uniju i daju izjavu u kojoj će navesti da ga je poslodavac uslovio da potpiše takvu izjavu. Ta izjava bi bila zavedena u djelovodnik USS-a i bila bi aktivirana na zahtjev tog radnika kada mu poslodavac da otkaz na osnovu ranije “potpisanog” sporazuma o raskidu radnog odnosa.

“Kada je stupila na snagu odredbe da radnik može da radi na određeno najviše dvije godine i da sa njim nakon toga mora biti zaključen ugovor o radu na neodređeno, neodgovorni poslodavci su imali dva način da izbjegnu obavezu. Jedan je bio da tog istog radnika ponovo angažuju preko agencija za posredovanje. Drugi je da radnika uslove da će sa njim zaključiti ugovor na neodređeno ako im prije toga potpiše bjanko sporazum o prestanku radnog odnosa kojeg oni mogu aktivirati kada god žele”, kazao je Keković na konferenciji za novinare.

Sindikat danas aktiviranom kampanjom želi i da ukažu neodgovornim poslodavcima da tjeranjem radnika da potpišu ovakav sporazum krše član 227. Krivičnog zakonina zbog čega im prijeti kazna zatvora do tri godine. Keković je kazao da će pozvati Inspekciju rada da zajedno učestvuju u suzbijanju ove pojave koja postaje pravilo naručito u oblasti trgovine.

Predsjednica Sindikata radnika trgovine Vesna Milonjić-Aleksić pojasnila je da će izjava koju bi radnika dao njima biti tajna sve dok se ne pokrene otkaz protiv njega i da je niko ne može zloupotrijebiti.

Ona je navela da sistem u Crnoj Gori više brine o vlasnicima kapitala i da do sada u ovom slučaju nisu priznavali da su ovakvi prisilni sporazumi kršenje zakona, a takvi slučajevi su najzastupljeniji u djelatnosti trgovine.

Član odbora Sindikata radnika trgovine Dijana Savurdić navela je da zna za veliki broj slučajeva gdje su zaposleni prisiljeni da potpišu takav sporazum, a da je u trgovini to poseban problem jer je vrlo malo radnika spremno da se bori za svoja prava.

Keković je naveo da u jednoj fabrici ljekova u Podgorici imaju slučaj da dio radnika već tri mjeseca skoro svakodnevno radi prekovremeno najmanje dva sata kao i da ih poslodavac prisiljava da rade vikendom kada su im slobodni dani, i da im ništa od toga dodatno ne plaća.

“Prijavu koju smo dobili proslijedili smo Inspekciji rada i pažljivo ćemo pratiti šta će biti urađeno. Ovaj put nećemo navesti ime firme i to će biti upozorenje poslodavcima da prestanu da iskorišćavaju institut prekovremenog rada koji treba da bude izuzetak a ne pravilo. U narednim slučajevima ćemo objaviti ime firme”, kazao je Keković.

On je naveo da je po zakonu mogu da radnik sedmično radi do 10 sati prekovremeno ali samo u izuzetnim vanrednim situacijama i da za taj rad mora biti plaćen uvaćanom satnicom.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *