Home » Featured » Ministarstvo odustalo od nerefundiranja trudničkog bolovanja

Ministarstvo odustalo od nerefundiranja trudničkog bolovanja

srecnatrudnic

Ministarstvo zdravlja Crne Gore odustalo je od odredbe, koja je bila predviđena novim zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju da država ne refundira prva dva mjeseca trudničkog bolovanja, već će ga od prvog dana refundirati Fond za zdravstveno osiguranje, kao i sada.

Vijesti su objavile i da će biti refundiran cijeli iznos naknade za trudnice.

Odredbe Nacrta zakona predviđale su da isplaćene naknade zarada trudnicama za prva dva mjeseca trudničkog odsustva zbog održavanja trudnoće, ne budu refundirane poslodavcu. Novina je bila i da naknada koju Fond refundira poslodavcu iznosi 70 odsto od osnova za naknadu, a da ne može biti veća od prosječne zarade zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini“.

Ministar zdravlja Budimir Šegrt kazao da su zbog senzibilnosti i podrške natalitetu u tom resoru ostali pri predlogu kakav je ranije bio, da bolovanje od prvog dana plaća Fond.

“Mi smo izašli sa načelnim principom da se sva bolovanja definišu na isti način. Imali smo namjeru da se kroz princip bolovanja definiše i pitanje bolovanja u odnosu na patološku trudnoću”, kazao je Šegrt na konferenciji za novinare.

Predstavnici 14 nevladinih organizacija pozvali su u toku javne rasprave Ministarstvo da ne mijenja sadašnju odredbu iz postojeće Zakona koja se odnosi na refundaciju njihove zarade od prvog dana trudničkog odsustva kao i da zadrži rješenje o isplati zarade u visini od 100 odsto od osnova za naknadu.

Kako su naveli u dopisu Ministarstvu, predložena rješenja stvaraju dodatne barijere za zapošljavanje žena u repoduktivnoj dobi i diskriminišu trudnice, koje su inače u nezavidnom položaju. Podsjetili su da poslodavci nijesu u obavezi da produžavaju ugovore o radnom odnosu na određeno vrijeme sa trudnicama, dok su na trudničkom bolovanju, kao što je slučaj sa porodiljskim sve do njegovog završetka. Zbog toga, kako kažu, veliki broj njih koristi priliku da zaposlene radnice, koje su trudne zamijene novom radnom snagom.

Izmjene Nacrta zakona tražile su organizacije Juventas, Akcija za ljudska prava, Udruženje Roditelji, Centar za ženska prava, ANIMA, Sigurna ženska kuća, PRIMA, Centar za građansko obrazovanje, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, CAZAS, SOS za ženu i djecu žrtve nasilja, Centar za antidiskriminaciju – Ekvista, Kvir Montenegro i Centar za monitoring i istraživanje.

 

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *