Home » Featured » EK objavila nacrt Plana koji će zamijeniti Direktivu o porodiljskom odsustvu

EK objavila nacrt Plana koji će zamijeniti Direktivu o porodiljskom odsustvu

porosiljsko

Evropska komisija osmislila je “indikativni Plan“, koji obuhvata inicijative koje bi se pozabavile “problemima zaposlenih roditelja”, u smislu balansiranja posla i života, ali i porodiljskog odsustva. To se događa sedam godina nakon što je zatražena izmjena i nadopuna Direktive o porodiljskom bolovanju 2008. godine i nakon što su je povukli početkom maja ove godine.

Iako do sada, u ovom stepenu razvoja, još nisu usaglašeni prioriteti, koji zapravo zavise od toka savjetovanja s javnošću i sa socijalnim partnerima, ovim Planom se predstavljaju čak tri mogućnosti:

Opcija 1: Pravne mjere, uključujući male promjene Direkitive o porodiljskom odsustvu

Primjeri mogućih promjena uključuju odredbe koje regulišu status majki koje doje nakon povratka na posao, kako bi se povećala zaštita od otkaza. Ostale pravne mjere uključuju mogućnost samostalne Direktive o roditeljskom odsustvu za očeve, kao i Direktive o odustsvu za njegovatelje/ce, za koje je javna rasprava već održana 2011. godine.

Socijalni partneri biće pozvani da se izjasne o svojim zahtjevima i uslovima u vezi sa roditeljskim dopustom, i o Direktivi o određenom, kao i neodređenom vremenu rada. Jačanje prava na zahtjev za fleksibilnim načinima rada za žene i muškarce koji obavljaju ulogu njegovatelja/ice je takođe dio ovog paketa opcija.

Opcija 2: Mjere “blagog pristupa”, koje nisu zakonske i bile bi postavljene kroz (neobavezujuće) dokumente Komisije  

Ova bi mjera obuhvatila “ambiciozne” presedane o usslovima za participaciju žena na tržištu rada; praćenje i izvještavanje kroz procese Evropskih Semestara; ciljane Evropske Socijalne Fondove za projekte zbrinjavanja djece i pripadajuće infrastrukture; sprovođenje kampanja o izgradnji ravnoteže između života i posla.

Opcija 3: Kombinacija zakonskih i nezakonskih mjera 

Krajnji cilj predloženog Plana je povećanje participacije žena na tržištu rada, odnosno povećanje nivoa njihove ekonomske nezavisnosti, redukovanja rodne razlike u platama, visine penzija, te iskorjenjivanje siromaštva. Podjela brige oko djece kroz podršku korištenju odsustva za očeve je takođe dio ovog predloga. Ali to neće biti dovoljno.

Socijalni partneri biće glavni pokretači u smislu donošenja zakonskih propisa, a Komisija će, jedino u slučaju da se savjetovanja ne održe, samostalno osmisliti prijedloge za donošenje zakona.

Nakon godina i godina lobiranja i sprovođenja kampanja za donošenje Direktive o porodiljskom odsustvu, koja bi čuvala ženska prava i ekonomsku nezavisnost, i obezbijedila da rađanje djece ne bude sankcionisano, trebalo bi da novi predlozi dovedu zakonske propise i konkretne mjere koje vrijedi čekati.

Očekuje se da će one ojačati specifična ženska prava u odnosu na trudnoću i porođaj, kao i garantovati podjelu brige oko djeteta između žene i muškarca, da bi se ostvarila prava društvena promjena.

Izvor: Libela

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *