Home » Featured » Poslodavac neće da plaća obaveze jer tvrdi da mu neće biti dovoljno refundirano

Poslodavac neće da plaća obaveze jer tvrdi da mu neće biti dovoljno refundirano

zabrinutatrudnica

Pitanje od Dijane:

Radim kod poslodavca četiri godine, prijavljena sam na neodredeno i sada sam u drugom stanju. Sad kada je moj poslodavac to saznao on ne želi da mi plaća kasnije porodiljsko odsustvo jer tvrdi da mu se čitav iznos koji je uplatio, nece vratiti za tih godinu dana koliko traje porodiljsko. Da li je to tačno?

Odgovor Pravnog savjetovališta udruženja Roditelji:

Zaposlena koja se nalazi na trudničkom i porodiljskom bolovanju ima pravo na zaradu bez ikakvog umanjenja. Poslodavac ima pravo na refundaciju iznosa zarade koju isplaćuje zaposlenoj za vrijeme trajanja trudničkog i porodiljskog bolovanja u bruto iznosu.

Visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu:

1) najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

2) od šest do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

3) od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;

4) do tri mjeseca je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Visina sredstava iz stava 1 tačka 1 ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Visina sredstava iz stava 1 tač. 2), 3) i 4) ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *