Home » Featured » Apel poslanicima da zaustave ugrožavanje prava trudnica i porodilja

Apel poslanicima da zaustave ugrožavanje prava trudnica i porodilja

trudnica

Predstavnici 15 nevladinih organizacija u Crnoj Gori pozvali su danas crnogorske poslanike da ne prihvate postojeće rješenje ograničavanja iznosa refundacije zarada žena koje su na trudničkom bolovanju na jednu prosječnu zaradu u državi, kako je to predviđeno Predlogom zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i da podrže amandman čiji je cilj spriječavanje trenda Vlade da ugrožava prava trudnica i porodilja.

Apel su poslali Juventas, Akcija za ljudska prava HRA, Udruženje Roditelji, Centar za ženska prava, ANIMA, Sigurna ženska kuća, PRIMA, Centar za građansko obrazovanje CGO, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore UMHCG, CAZAS, SOS za ženu i djecu žrtve nasilja Podgorica, Centar za antidiskriminaciju – Ekvista,  Kvir Montenegro, Centar za monitoring i istraživanje, CeMI i iz Centra za razvoj nevladinih organizacija CRNVO.

Kako objašnjavaju, Liberalna partija je predložila amandman na Predlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je prethodno usaglašen sa 15 nevladinih organizacija i kojim se predlaže da Fond refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u Crnoj Gori u prethodnoj godini, umjesto jedne prosječne zarade, kako je Vlada predložila.

Nevladine organizacije smatraju da je minimalno neophodno iskoristiti postojeću odredbu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim je od 2013. godine visina iznosa zarada porodilja koji se refundira poslodavcu ograničena na dvije prosječne zarade zaposlenog.

“Podsjećamo da poslodavci nijesu u obavezi da produžavaju ugovore o radnom odnosu na određeno vrijeme sa trudnicama, dok su na trudničkom bolovanju, kao što je to izričito propisano za zaposlene žene kojima ugovor o radu na određeno vrijeme ističe u periodu korišćenja prava na porodiljsko odsustvo . Zbog toga je primjećena pojava da poslodavci koriste priliku da zaposlene radnice koje su trudne zamijene novom radnom snagom. Bez sumnje, dodatni finansijski teret koji bi morao da podnese u slučaju da zaposli trudnicu koja zarađuje više od prosječne zarade, samo će dodatno motivisati poslodavaca da se odluči da zaposli muškarca”, piše u apelu posanicima.

Kako dodaju, predloženim amandmanom se spriječava diskriminacija žena i “kažnjavanje” trudnica, posebno visoko obrazovanih žena koje zarađuju više od prosječne zarade u državi, a koje su usled održavanja trudnoće privremeno spriječene da rade i stvaranje dodatne barijere prilikom zapošljavanja žena u reproduktivnoj dobi.”Takođe, izjednačava se odnos države prema trudnicama i porodiljama, kao jednako važnim i osjetljivim periodima u životu žene koja se odlučila na materinstvo. Nadamo se da poslanici i poslanice neće slijediti logiku predlagača prema kojoj uštede u budžetu treba praviti na štetu trudnica i porodilja, te da će zaustaviti trend ugrožavanja njihovih prava”, piše u apelu nevladih organizacija.Podsjećaju i da je nvo sektor prije dvije godine bio protiv uvođenja ograničavanja refundacije zarada porodilja zbog diskriminacije, koja se od tada i često dešava.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *