Home » Featured » Ministarstvo tvrdi da majke nijesu diskriminasane na tržištu rada i da država pomaže samohranim roditeljima

Ministarstvo tvrdi da majke nijesu diskriminasane na tržištu rada i da država pomaže samohranim roditeljima

majkaibeba5

Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. godinu, pokrenuo je polemiku u javnosti po pitanju refundacije zarada porodilja na porodiljskom odsustvu. Naime, u izvještaju se navodi da ograničena refundacija može doprinjeti diskriminaciji mladih žena pri zapošljavanju, međutim, u Ministarstvu rada i socijalnog staranja kažu da napominju da se ženama na porodiljskom odsustvu naknade ne umanjuju, i da one nijesu diskriminisane.

“Kada je u pitanju refundacija naknada zarada, ona se isplaćuje poslodavcima na osnovu isplaćenih naknada zarada zaposlenoj koja koristi porodiljsko odsustvo u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Žene koje koriste pravo na porodiljsko odsustvo primaju naknadu zarade od poslodavca u istom iznosu kao da rade u skladu sa Zakonom o radu, što znači da im se naknada zarade za period porodiljskog odsustva ne umanjuje” navodi se u saopštenju Ministarstva dostavljenom Vikend novinama.

Poslodavcu, s druge strane kako pojašnjavaju, može biti umanjen iznos sredstava koja se refundiraju u zavisnosti od vremena zaposlenja radnice prije korišćenja porodiljskog odsustva.

Poslodavac ima pravo na refundaciju prosječne zarade u iznosu od 100 odsto ako je zaposlena žena radila najmanje neprekidno 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo, 70 odsto od šest do 12 mjeseci neprekidno, 50 odsto od tri do šest mjeseci neprekidno i 30 odsto do tri mjeseca neprekidno. Propisano je da se naknada koja iznosi 100 odsto može utvrditi najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike, objašnjavaju u Ministarstvu.

Kako se dodaje, visina iznosa utvrđenih od 30 do 70 odsto ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

“Imajući u vidu navedeno u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa i socijalne i dječje zaštite žene nisu diskriminisane u pogledu visine naknada zarada za period korišćenja porodiljskog odsustva” zaključuje se u saopštenju Ministarstva.

U udruženju Roditelji tvrde ipak zbog ove odredbe dolazi do diskriminacije, što i potvđuju majke koje im se često javljaju za pomoć, a između ostalog i zbog toga što je ograničavanje refundacije samo još jedan od razloga poslodavcima da ne zaposle trudnice i mlade žene koje planiraju porodicu.

“Znamo puno slučajeva da mnogi na intervjuima za posao ženama postavljaju pitanja o planovima po pitanju zasnivanja porodice. Činjenica da im neće biti refundirani kompletni iznosi zarada dok su žene na porodijskom i trudničkom bolovanju dodatno utiče na tu odluku poslodavaca. To su situacije žena u vezi sa kojim nam se majke inače javljaju. Veliki broj trudnica se svakodnevno žali na izuzetno loše uslove na tržišt rada”, kazala je Kristina Mihailović iz udruženja Roditelji.

Evropska komisija je u Izveštaju navela i da je podrška samohranim roditeljima veoma ograničena u dijelu finansijske pomoći i dostupnih servisa. U Ministarstvu rada i socijalnog staranja ukazuju da je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisano niz odredbi koje štite njihova prava.

“U skladu sa članom 21 stav 1 tačka 2 alineja 1 samohrani roditelj može ostvariti pravo na materijalno obezbjeđenje ukoliko ispunjava uslove u pogledu prihoda i imovine propisane članom 22 navedenog zakona. Ostvarivanjem prava na materijalno obezbjeđenje porodice stiče se osnov za ostvarivanje drugih prava u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i to: prava na dodatak za djecu, prava na odmor i rekreaciju djece u ustanovi za odmor i rekreaciju djece u ljetnjem i zimskom periodu, jednokratnu novčanu pomoć i plaćanje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi”, napominju u Ministartvu.

Šta sve je potrebno da bi pojedinci, a među njima i samohrani roditelji ostvarili pravo na socijalnu pomoć predviđenu zakonom pročitajte u tekstu Uslovi i procedure za dobijanje socijalne pomoći.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *