Home » Featured » Poziv majkama koje imaju pravo na naknadu da provjere urednost uplaćivanja poreza i doprinosa

Poziv majkama koje imaju pravo na naknadu da provjere urednost uplaćivanja poreza i doprinosa

mom-three-kids-e1382054973303

Ministarka rada i socijalnog stranja Zorica Kovačević pozvala je majke troje i više djece koje bi od 1. januara trebalo da počnu da primaju naknadu od države, da na vrijeme kod poslodavaca provjere urednost uplaćivanja poreza i doprinosa kako bi izbjegle eventualne neprijatnosti  i mogle da ostvare to pravo.

“Biće tu velikih problema. Bez obzira što imaju upisan radni staž u knjižicu, ukoliko poslodavac nije redovno uplaćivao poreze i doprinose, žene neće moći da ostvare to pravo. Zato nam je potrebno da vučemo iz sistema penzijskog i poreskog kvalitetnu i tačnu dokumentaciju vezanu za uplatu poreza i doprinosa”, rekla je Kovačević Dnevnim novinama.

Za primjenu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim su definisane naknade za narednu godinu državnim budžetom će biti opredijeljeno 13 miliona eura, ali još nije poznato koliko će majki ostvariti pravo za ovu nadoknadu.

“Niko danas u Crnoj Gori ne zna koliko ima majki koje su rodile troje ili više djece, jer ne postoji potrebna evidencija koliko je njih bilo na Birou kumulativno 15 godina, koliko ih je u radnom odnosu i imaju 15 ili 25 godina radnog staža i da li je poslodavac kod kojeg su radile uplaćivao redovno poreze i doprinose”, kazala je Kovačević .

Advokat Budimir Darmanović je kazao da  majkama koje dođu u situaciju da ostanu bez nadoknade zbog toga što im poslodavci nijesu redovno uplaćivali doprinose jedino preostaje da se obrate Poreskoj upravi.“Ukoliko firme u kojima su radile i dalje postoje, majke koje ispunjavaju uslove za doživotne naknade mogu se obratiti Poreskoj upravi. Ona može pokrenuti i krivični postupak protiv poslodavca kako bi on uplatio doprinose koje nije plaćao”, pojasnio je Darmanović.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja uradilo je podzakonske akte i obavilo sve pripreme za, kako je kazala Kovačević, nesmetan i olakšan početak prijavljivanja za naknade majki sa troje ili više djece koje počinju da se primjenjuju 1. januara 2016. godine.

Minsitarstvo je sa direktorom državnog arhiva dogovorilo da odredi ekipu koja će im dostavljati podatke za majke.

“Nema ništa sporno. Budžetom je predviđeno 13 miliona eura za početak, a ukoliko bude bilo potrebno više novca, insistiraćemo u okviru Ministarstva finansija da nam se ta sredstva obezbijede. Naknade će biti isplaćivane svakog mjeseca, kao i ostala materijalna davanja, poslije dvadesetog”, pojasnila je Kovačević.

Prema njenim riječima, pravo na nadoknade neće imati majke koje su u radnom odnosu ili imaju penziju, odnosno moraće da se odreknu jednog primanja.

“Svakog mjeseca moraćemo da provjeravamo evidenciju da li se neka od žena koja je uzela nadoknadu u međuvremenu zaposlila i za to će nam biti potrebna velika kontrola i nadzor”, poručila je Kovačević.

Prema izmijenjenom Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti, zaposlene majke sa troje i više djece koje imaju 25 odnosno 15 godina radnog staža primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu od 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo. Žena koja rodi troje i više djece, a na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je najmanje 15 godina i to kumulativno imaće pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini od 40 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori.

To pravo se ne može koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korišćenja penzije.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *