Home » Featured » Zaposlenim majkama prvo naknada, pa otkaz

Zaposlenim majkama prvo naknada, pa otkaz

radnaknjizca

Iz Unije slobodnih sindikata poručili su ministarki rada i socijalnog staranja Zorici Kovačević da je neprihvatljivo da u centrima za socijalni rad, majkama troje i više djece koje imaju pravo na doživotnu naknadu, prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, traže na uvid zaključenu radnu knjižicu.

U Uniji smatraju da treba dati instrukciju centrima da majke zaključenu radnu knjižicu dostavljaju nakon donošenja rješenja o korišćenju prava na naknadu.

Kako se navodi u saopštenju, zahtjevom da majke prilože zaključenu radnu knjižicu kao dokaz u praksi se dešavaju veoma komplikovane situacije.

„Iz razloga što sve majke koje su zainteresovane za ostvarivanje ovog prava i ispunjavaju uslove u pogledu broja djece i godina staža, ali su još u radnom odnosu, ne mogu predati zahtjev u centar za socijalni rad, a da prethodno ne raskinu radni odnos kod poslodavca. To kod njih stvara velika strahovanja s obzirom na to da o njihovim zahtjevima centri tek treba da se izjasne, pa se može desiti situacija da u slučaju odbijanja podnijetog zahtjeva ostanu i bez radnog mjesta“, smatraju u Uniji slobodnih sindikata, prenosi Pobjeda.

Usvajanjem pravilnika o dopuni pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječije zaštite, počeo je proces prijave zainteresovanih majki za ostvarivanja prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja djece, a shodno Zakonu o dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Majke troje i više djece prilikom dostavljanja dokumenata u obavezi su da pored zaključene radne knjižice, centru dostave izvode iz matične knjige rođenih djece, potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nijesu ostvarile pravo na penziju.

Naknadu će primati i nezaposlene majke koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina, te roditelji i njegovatelji lica sa posebnim potrebama.

Zaposlene majke sa troje i više djece, koje imaju 25 ili 15 godina radnog staža, primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo.

Zene koje imaju 15 godina kumulativnog radnog staža i tro je i više djece primaće naknadu 40 odsto prosječne neto zarade. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori iznosi 477 eura. To znači da će majke sa troje i više djece primati po 333, odnosno 193 eura.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je propisalo pravilnik, prema kojem će se rukovoditi centri za socijalni rad. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, oko 7.000 žena u Crnoj Gori može ostvariti pravo na doživotnu naknadu.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *