Home » Featured » I trudnicama će morati da produžavaju ugovore o radu do isteka odsustva

I trudnicama će morati da produžavaju ugovore o radu do isteka odsustva

Trudnice u Crnoj Gori će, ako bude usvojen član 119 Nacrta zakona o radu, biti konačno zaštićene od gubitka posla dok su na bolovanju, jer će poslodavci morati da produžavaju njihove ugovore o radu na određeno do završetka trudničkog i porodiljskog odsustva, što sada ne moraju da rade.

”Poslodavac ne može otkazati ugovor o radu zaposlenoj ženi zbog trudnoće ili zbog korišćenja prava na odsustvo sa rada zbog održavanja trudnoće, kao i porodiljskog, roditeljskog, usvojiteljskog ili hraniteljskog odsustva”, piše u nacrtu koji je na javnoj raspravi do sredine septembra.

Sada poslodavci nerijetko odluče da sa trudnicom ne produžavaju ugovor o radu na određeno vrijeme zbog čega one ostaju i bez porodiljskog odsustva.

Trudnice će dobiti i još jedno pravo, a to je da u toku trudnoće imaju jedan dan mjesečno plaćenog odsustva kako bi obavile prenatalni pregled.

Profesor dr Vesna Simovic Zvicer u intervjuu za Portal Analitika pojasnila je da je produženje ugovora o radu predviđeno i za oca djeteta koji koristi roditeljsko odsustvo (što do sada nije bio slučaj).

“Kada je u pitanju roditeljsko odsustvo, imamo značajne novine u odnosu na važeći zakon, Naime, pravo na porodiljsko odsustvo – koje, po prirodi stvari, može koristiti samo majka – koristiće se u obaveznom trajanju od 98 dana, od kojih je 28 dana prije dana očekivanog porođaja, a 70 dana nakon rođenja djeteta. Nakon toga, jedan od zaposlenih roditelja imaće pravo na roditeljsko odsustvo do navršenih godinu dana života djeteta”, navela je ona.

Ovo pravo roditelji će moći da koriste u jednakim djelovima, s tim što će se moći prenijeti na drugog roditelja, nakon isteka perioda od 120 dana, pod uslovom da će drugi roditelj koristiti to pravo u trajanju od najmanje 30 dana.

Simovic Zvicer je istakla novine koje se tiču zaštite hranitelja koji su u radnom odnosu prema kojima je jedan od hranitelja djeteta koje je mlađe od osam godina da odsustvuje sa rada u trajanju od godine dana neprekidno od dana potpisivanja ugovora o hraniteljstvu, uz naknadu zarade kao da je na radu.

“Osim toga, hranitelj je u ovom periodu zaštićen na način što ne može biti proglašen za „tehnološki višak“. Važno je istaći da ukoliko zaposlenom koji koristi pravo na hraniteljsko odsustvo ističe ugovor o radu, radni odnos, odnosno ugovor o radu će biti produžen dok koristi to pravo; ista zaštita je predviđena i za usvojitelja djeteta koje je mlađe od osam godina”, kazala je ona.

Jedna od bitnih novina zakona je da ugovor o radu na određeno traje tri godine umjetsosadaši  da se godišnji odmor ne može zamijeniti novčanom naknadom, jedino u slučaju prestanka radnog odnosa.

Nacrt Zakona o radu predviđa produžavanje ugovora na određeno vrijeme sa dvije na tri godine.

Share This Post

Google1Yahoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *