Home » Posts tagged with » pitanja
Pitajte sve što želite o odredbama novog Zakona o radu

Pitajte sve što želite o odredbama novog Zakona o radu

Ministarstvo rada i socijalnog staranja kreiralo je email adresu za pitanja u vezi sa novim Zakonom o radu, koji je stupio na snagu 7. januara ove godine.…