Home » Posts tagged with » zaposlene žene
Tajna francuske visoke stope nataliteta

Tajna francuske visoke stope nataliteta

Stopa nataliteta je visoka u evropskim zemljama u kojima su porodične norme fleksibilne, žene imaju slobodu da rade, novčana podrška države je adekvatna i briga o djeci je dobro organizovana - ukratko, u zemljama koje su ostvarile jednakost polova.…