Home » Archives by category » Uncategorized
Može li se produžiti porodiljsko odsustvo na više od godinu?

Može li se produžiti porodiljsko odsustvo na više od godinu?

Branka pita da li i na koji način može da produži porodiljsko odsustvo nakon zakonskog roka od 12 mjeseci.…

Konkurisanje za posao u toku trudnoće

Konkurisanje za posao u toku trudnoće

Da li trudnica zaposlena dvije godine u prosvjeti, a na održavanju trudnoće, može da konkuriše na konkurs na neodređeno vrijeme? …