Home » Posts tagged with » konkurs
Konkurisanje za posao u toku trudnoće

Konkurisanje za posao u toku trudnoće

Da li trudnica zaposlena dvije godine u prosvjeti, a na održavanju trudnoće, može da konkuriše na konkurs na neodređeno vrijeme? …